Khách sạn ở Siem Reap

Khách sạn kiểu Boutique ở Siem Reap

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm các khách sạn boutique ở Siem Reap

Siem Reap, Campuchia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |
Những khách sạn kiểu boutique nổi tiếng nhất ở Siem Reap
Bensley Collection-Shinta Mani Siem Reap

Bensley Collection-Shinta Mani Siem Reap

Tuyệt hảo, 6 đánh giá
#1 trong số 1.698 khách sạn
9.080.591 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Royal Family Suites

The Royal Family Suites

Tuyệt hảo, 9 đánh giá
#2 trong số 1.698 khách sạn
1.657.208 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Viroth's Hotel

Viroth's Hotel

Tuyệt hảo, 590 đánh giá
#3 trong số 1.698 khách sạn
1.475.596 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Golden Temple Boutique

Golden Temple Boutique

Tuyệt hảo, 304 đánh giá
#4 trong số 1.698 khách sạn
1.861.521 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Golden Temple Hotel

Golden Temple Hotel

Tuyệt hảo, 471 đánh giá
#5 trong số 1.698 khách sạn
908.060 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sofitel Angkor Phokeethra Golf And Spa Resort

Sofitel Angkor Phokeethra Golf And Spa Resort

Tuyệt hảo, 111 đánh giá
#6 trong số 1.698 khách sạn
3.405.222 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Shinta Mani Angkor

Shinta Mani Angkor

Tuyệt hảo, 87 đánh giá
#7 trong số 1.698 khách sạn
4.086.266 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Golden Temple Retreat

Golden Temple Retreat

Tuyệt hảo, 620 đánh giá
#8 trong số 1.698 khách sạn
1.861.521 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Central Suite Residence

Central Suite Residence

Tuyệt hảo, 282 đánh giá
#9 trong số 1.698 khách sạn
1.112.373 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Treeline Urban Resort

Treeline Urban Resort

Tuyệt hảo, 78 đánh giá
#10 trong số 1.698 khách sạn
1.725.313 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Apsara Greenland Boutique Hotel

Apsara Greenland Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 9 đánh giá
#11 trong số 1.698 khách sạn
454.030 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Koulen Hotel

Koulen Hotel

Tuyệt hảo, 818 đánh giá
#12 trong số 1.698 khách sạn
2.133.939 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Metta Residence & Spa

Metta Residence & Spa

Tuyệt hảo, 279 đánh giá
#13 trong số 1.698 khách sạn
1.203.179 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Victoria Angkor Resort & Spa

Victoria Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 387 đánh giá
#14 trong số 1.698 khách sạn
2.701.476 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Templation Hotel

Templation Hotel

Tuyệt hảo, 273 đánh giá
#15 trong số 1.698 khách sạn
2.360.954 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Anjali by Syphon

Anjali by Syphon

Tuyệt hảo, 111 đánh giá
#16 trong số 1.698 khách sạn
1.452.895 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Embassy Angkor Resort & Spa

The Embassy Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 607 đánh giá
#17 trong số 1.698 khách sạn
2.996.595 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
FCC Angkor By Avani

FCC Angkor By Avani

Tuyệt hảo, 96 đánh giá
#18 trong số 1.698 khách sạn
1.793.417 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Grand Elysee La Residence

Grand Elysee La Residence

Tuyệt hảo, 155 đánh giá
#19 trong số 1.698 khách sạn
499.433 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sakmut Hotel & Spa

Sakmut Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 134 đánh giá
#20 trong số 1.698 khách sạn
1.543.701 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Grand Venus La Residence

Grand Venus La Residence

Tuyệt hảo, 334 đánh giá
#21 trong số 1.698 khách sạn
544.836 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lub d Cambodia Siem Reap

Lub d Cambodia Siem Reap

Tuyệt hảo, 1.890 đánh giá
#22 trong số 1.698 khách sạn
522.134 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Night Hotel

The Night Hotel

Tuyệt hảo, 1.097 đánh giá
#23 trong số 1.698 khách sạn
567.537 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sabara Angkor Resort & Spa

Sabara Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 661 đánh giá
#24 trong số 1.698 khách sạn
476.731 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Apsara Residence Hotel

Apsara Residence Hotel

Tuyệt hảo, 618 đánh giá
#25 trong số 1.698 khách sạn
590.239 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Raffles Grand Hotel d'Angkor

Raffles Grand Hotel d'Angkor

Tuyệt hảo, 87 đánh giá
#26 trong số 1.698 khách sạn
10.760.500 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hari Residence & Spa

Hari Residence & Spa

Tuyệt hảo, 448 đánh giá
#27 trong số 1.698 khách sạn
930.761 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Mane Boutique Hotel & Spa

Mane Boutique Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 124 đánh giá
#28 trong số 1.698 khách sạn
3.405.222 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Memoire d' Angkor Boutique Hotel

Memoire d' Angkor Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 376 đánh giá
#29 trong số 1.698 khách sạn
794.552 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sarai Resort And Spa

Sarai Resort And Spa

Tuyệt hảo, 274 đánh giá
#30 trong số 1.698 khách sạn
1.384.791 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Palace Residence & Villa Siem Reap

Palace Residence & Villa Siem Reap

Tuyệt hảo, 97 đánh giá
#31 trong số 1.698 khách sạn
2.202.044 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Village Resort & Spa

Angkor Village Resort & Spa

Tuyệt hảo, 261 đánh giá
#32 trong số 1.698 khách sạn
3.314.416 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Borei Angkor Resort & Spa

Borei Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 690 đánh giá
#33 trong số 1.698 khách sạn
1.838.820 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lotus Blanc Resort

Lotus Blanc Resort

Tuyệt hảo, 250 đánh giá
#34 trong số 1.698 khách sạn
1.339.388 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Saem Siemreap Hotel

Saem Siemreap Hotel

Tuyệt hảo, 121 đánh giá
#35 trong số 1.698 khách sạn
1.407.492 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Chateau D'angkor La Residence

Chateau D'angkor La Residence

Tuyệt hảo, 673 đánh giá
#36 trong số 1.698 khách sạn
1.452.895 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Anantara Angkor Resort

Anantara Angkor Resort

Tuyệt hảo, 100 đánh giá
#37 trong số 1.698 khách sạn
2.724.178 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat

Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat

Tuyệt hảo, 226 đánh giá
#38 trong số 1.698 khách sạn
1.589.104 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Phka Chan Hotel

Phka Chan Hotel

Tuyệt hảo, 413 đánh giá
#39 trong số 1.698 khách sạn
2.928.491 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hotel De La Renaissance

Hotel De La Renaissance

Tuyệt hảo, 27 đánh giá
#40 trong số 1.698 khách sạn
1.066.970 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Gold Smith Residence

Gold Smith Residence

Tuyệt hảo, 570 đánh giá
#41 trong số 1.698 khách sạn
5.198.638 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sokha Angkor Resort

Sokha Angkor Resort

Tuyệt hảo, 283 đánh giá
#42 trong số 1.698 khách sạn
1.362.089 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Miracle Resort & Spa

Angkor Miracle Resort & Spa

Tuyệt hảo, 71 đánh giá
#43 trong số 1.698 khách sạn
1.044.268 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Residence Blanc D'Angkor

La Residence Blanc D'Angkor

Tuyệt hảo, 664 đánh giá
#44 trong số 1.698 khách sạn
590.239 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Central Boutique Angkor Hotel

Central Boutique Angkor Hotel

Tuyệt hảo, 293 đánh giá
#45 trong số 1.698 khách sạn
817.254 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Royal Angkor Resort & Spa

Royal Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 99 đánh giá
#46 trong số 1.698 khách sạn
1.339.388 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Twizt - Lifestyle Hostel

The Twizt - Lifestyle Hostel

Tuyệt hảo, 172 đánh giá
#47 trong số 1.698 khách sạn
204.314 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Model Angkor Resort

Model Angkor Resort

Tuyệt hảo, 304 đánh giá
#48 trong số 1.698 khách sạn
998.865 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Palace Suite & Villa

Angkor Palace Suite & Villa

Tuyệt hảo, 39 đánh giá
#49 trong số 1.698 khách sạn
2.065.835 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Anachak Angkor Residence

Anachak Angkor Residence

Tuyệt hảo, 82 đánh giá
#50 trong số 1.698 khách sạn
454.030 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lotus Blanc Hotel

Lotus Blanc Hotel

Tuyệt hảo, 150 đánh giá
#51 trong số 1.698 khách sạn
1.384.791 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Grand Cyclo Boutique Suite & Spa

The Grand Cyclo Boutique Suite & Spa

Tuyệt hảo, 175 đánh giá
#52 trong số 1.698 khách sạn
726.448 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Park Hyatt Siem Reap

Park Hyatt Siem Reap

Tuyệt hảo, 174 đánh giá
#53 trong số 1.698 khách sạn
5.539.161 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hillocks Hotel & Spa

Hillocks Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 582 đánh giá
#54 trong số 1.698 khách sạn
771.851 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
eOcambo Village

eOcambo Village

Tuyệt hảo, 2.101 đánh giá
#55 trong số 1.698 khách sạn
1.044.268 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Tara Angkor Hotel

Tara Angkor Hotel

Tuyệt hảo, 218 đánh giá
#56 trong số 1.698 khách sạn
1.044.268 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Palace Resort & Spa

Angkor Palace Resort & Spa

Tuyệt hảo, 137 đánh giá
#57 trong số 1.698 khách sạn
2.065.835 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sokha Siem Reap Resort & Convention Center

Sokha Siem Reap Resort & Convention Center

Tuyệt hảo, 64 đánh giá
#58 trong số 1.698 khách sạn
976.164 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Niche d Angkor Boutique Hotel

La Niche d Angkor Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 161 đánh giá
#59 trong số 1.698 khách sạn
612.940 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
J7 Hotel

J7 Hotel

Tuyệt hảo, 323 đánh giá
#60 trong số 1.698 khách sạn
1.475.596 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Aurora

Angkor Aurora

Tuyệt hảo, 47 đánh giá
#61 trong số 1.698 khách sạn
658.343 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Landing Zone Boutique Hotel

Landing Zone Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 545 đánh giá
#62 trong số 1.698 khách sạn
612.940 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Prince d' Angkor Hotel & Spa

Prince d' Angkor Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 459 đánh giá
#63 trong số 1.698 khách sạn
976.164 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Paradise Hotel

Angkor Paradise Hotel

Tuyệt hảo, 315 đánh giá
#64 trong số 1.698 khách sạn
681.045 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
King Rock Boutique Hotel

King Rock Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 123 đánh giá
#65 trong số 1.698 khách sạn
1.475.596 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
City River Hotel

City River Hotel

Tuyệt hảo, 143 đánh giá
#66 trong số 1.698 khách sạn
1.634.507 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Empress Angkor Resort & Spa

Empress Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 89 đánh giá
#67 trong số 1.698 khách sạn
1.089.671 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Blossoming Romduol Boutique

Blossoming Romduol Boutique

Tuyệt hảo, 1.597 đánh giá
#68 trong số 1.698 khách sạn
181.612 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Hotel

Angkor Hotel

Tuyệt hảo, 3 đánh giá
#69 trong số 1.698 khách sạn
612.940 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hotel Somadevi Angkor Resort & Spa

Hotel Somadevi Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 472 đánh giá
#70 trong số 1.698 khách sạn
1.180.477 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Mekong Angkor Palace Hotel

Mekong Angkor Palace Hotel

Tuyệt hảo, 253 đánh giá
#71 trong số 1.698 khách sạn
839.955 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Elysium Suite

Angkor Elysium Suite

Tuyệt hảo, 500 đánh giá
#72 trong số 1.698 khách sạn
499.433 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Holiday Hotel

Angkor Holiday Hotel

Tuyệt hảo, 189 đánh giá
#73 trong số 1.698 khách sạn
567.537 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Panoramic Boutique Hotel

Angkor Panoramic Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 83 đánh giá
#74 trong số 1.698 khách sạn
385.926 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Regency Angkor Hotel

Regency Angkor Hotel

Tuyệt hảo, 78 đánh giá
#75 trong số 1.698 khách sạn
1.089.671 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hello Cambodia Boutique

Hello Cambodia Boutique

Tuyệt hảo, 1.266 đánh giá
#76 trong số 1.698 khách sạn
2.111.238 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lucky Angkor Hotel & Spa

Lucky Angkor Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 22 đánh giá
#77 trong số 1.698 khách sạn
726.448 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Amazing Residence

The Amazing Residence

Tuyệt hảo, 1.169 đánh giá
#78 trong số 1.698 khách sạn
499.433 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Pearl Hotel

Angkor Pearl Hotel

Tốt, 92 đánh giá
#79 trong số 1.698 khách sạn
249.717 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Khemara Angkor Hotel & Spa

Khemara Angkor Hotel & Spa

Tốt, 8 đánh giá
#80 trong số 1.698 khách sạn
703.746 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Reaksmey Chanreas Hotel

Reaksmey Chanreas Hotel

Tốt, 149 đánh giá
#81 trong số 1.698 khách sạn
454.030 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Khmer Cuisine Bed & Breakfast

Khmer Cuisine Bed & Breakfast

Tốt, 1 đánh giá
#82 trong số 1.698 khách sạn
Nhận phòng
Trả phòng