Khách sạn ở Siem Reap

Khách sạn sang trọng ở Siem Reap

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm các khách sạn sang trọng ở Siem Reap

Siem Reap, Campuchia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |
Những khách sạn sang trọng phổ biến nhất ở Siem Reap
Zannier Hotels Phum Baitang

Zannier Hotels Phum Baitang

Tuyệt hảo, 1 đánh giá
#1 trong số 58 khách sạn
5.978.135 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Shinta Mani Angkor

Shinta Mani Angkor

Tuyệt hảo, 1 đánh giá
#2 trong số 58 khách sạn
3.838.102 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Royal Family Suites

The Royal Family Suites

Tuyệt hảo, 9 đánh giá
#3 trong số 58 khách sạn
1.884.160 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Viroth's Hotel

Viroth's Hotel

Tuyệt hảo, 366 đánh giá
#4 trong số 58 khách sạn
2.419.168 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Jaya House River Park

Jaya House River Park

Tuyệt hảo, 198 đánh giá
#5 trong số 58 khách sạn
3.652.013 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Treeline Urban Resort

Treeline Urban Resort

Tuyệt hảo, 109 đánh giá
#6 trong số 58 khách sạn
1.884.160 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Raffles Grand Hotel d'Angkor

Raffles Grand Hotel d'Angkor

Tuyệt hảo, 29 đánh giá
#7 trong số 58 khách sạn
6.001.396 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Heart Bungalow

Angkor Heart Bungalow

Tuyệt hảo, 326 đánh giá
#8 trong số 58 khách sạn
814.143 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Koulen Hotel

Koulen Hotel

Tuyệt hảo, 473 đánh giá
#9 trong số 58 khách sạn
1.279.368 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Residence Indochine D'angkor

Residence Indochine D'angkor

Tuyệt hảo, 534 đánh giá
#10 trong số 58 khách sạn
535.009 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sofitel Angkor Phokeethra Golf And Spa Resort

Sofitel Angkor Phokeethra Golf And Spa Resort

Tuyệt hảo, 68 đánh giá
#11 trong số 58 khách sạn
3.512.445 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
FCC Angkor By Avani

FCC Angkor By Avani

Tuyệt hảo, 122 đánh giá
#12 trong số 58 khách sạn
2.675.041 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Khmer House - Secret Oasis

The Khmer House - Secret Oasis

Tuyệt hảo, 561 đánh giá
#13 trong số 58 khách sạn
744.360 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Central Suite Residence

Central Suite Residence

Tuyệt hảo, 133 đánh giá
#14 trong số 58 khách sạn
860.666 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Anjali by Syphon

Anjali by Syphon

Tuyệt hảo, 84 đánh giá
#15 trong số 58 khách sạn
1.070.017 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Central Corner d'Angkor

Central Corner d'Angkor

Tuyệt hảo, 562 đánh giá
#16 trong số 58 khách sạn
604.792 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Nature

The Nature

Tuyệt hảo, 297 đánh giá
#17 trong số 58 khách sạn
418.703 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Villa Indochine D'angkor

Villa Indochine D'angkor

Tuyệt hảo, 468 đánh giá
#18 trong số 58 khách sạn
651.315 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Grand Venus La Residence

Grand Venus La Residence

Tuyệt hảo, 282 đánh giá
#19 trong số 58 khách sạn
767.621 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Grand Elysee La Residence

Grand Elysee La Residence

Tuyệt hảo, 125 đánh giá
#20 trong số 58 khách sạn
767.621 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sabara Angkor Resort & Spa

Sabara Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 506 đánh giá
#21 trong số 58 khách sạn
697.837 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Apsara Residence Hotel

Apsara Residence Hotel

Tuyệt hảo, 400 đánh giá
#22 trong số 58 khách sạn
930.449 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Metta Residence & Spa

Metta Residence & Spa

Tuyệt hảo, 150 đánh giá
#23 trong số 58 khách sạn
1.209.584 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Mane Village Suites

Mane Village Suites

Tuyệt hảo, 315 đánh giá
#24 trong số 58 khách sạn
1.605.025 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sakmut Hotel & Spa

Sakmut Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 111 đánh giá
#25 trong số 58 khách sạn
1.186.323 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Templation Hotel

Templation Hotel

Tuyệt hảo, 187 đánh giá
#26 trong số 58 khách sạn
2.768.086 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lub d Cambodia Siem Reap

Lub d Cambodia Siem Reap

Tuyệt hảo, 775 đánh giá
#27 trong số 58 khách sạn
255.874 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hari Residence & Spa

Hari Residence & Spa

Tuyệt hảo, 338 đánh giá
#28 trong số 58 khách sạn
1.163.062 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Rivière d' Angkor Resort

La Rivière d' Angkor Resort

Tuyệt hảo, 255 đánh giá
#29 trong số 58 khách sạn
1.767.853 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lotus Blanc Resort

Lotus Blanc Resort

Tuyệt hảo, 139 đánh giá
#30 trong số 58 khách sạn
1.535.241 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Anantara Angkor Resort

Anantara Angkor Resort

Tuyệt hảo, 68 đánh giá
#31 trong số 58 khách sạn
3.210.049 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat

Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat

Tuyệt hảo, 140 đánh giá
#32 trong số 58 khách sạn
1.744.592 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hotel Somadevi Angkor Boutique and Resort

Hotel Somadevi Angkor Boutique and Resort

Tuyệt hảo, 73 đánh giá
#33 trong số 58 khách sạn
1.767.853 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Phka Chan Hotel

Phka Chan Hotel

Tuyệt hảo, 340 đánh giá
#34 trong số 58 khách sạn
697.837 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Model Angkor Resort

Model Angkor Resort

Tuyệt hảo, 174 đánh giá
#35 trong số 58 khách sạn
1.349.151 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Borei Angkor Resort & Spa

Borei Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 420 đánh giá
#36 trong số 58 khách sạn
1.605.025 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Saem Siemreap Hotel

Saem Siemreap Hotel

Tuyệt hảo, 38 đánh giá
#37 trong số 58 khách sạn
5.512.910 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Royal Angkor Resort & Spa

Royal Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 35 đánh giá
#38 trong số 58 khách sạn
976.972 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Steung Siemreap Hotel

Steung Siemreap Hotel

Tuyệt hảo, 124 đánh giá
#39 trong số 58 khách sạn
767.621 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Memoire d' Angkor Boutique Hotel

Memoire d' Angkor Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 6 đánh giá
#40 trong số 58 khách sạn
651.315 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Paradise Hotel

Angkor Paradise Hotel

Tuyệt hảo, 143 đánh giá
#41 trong số 58 khách sạn
883.927 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lotus Blanc Hotel

Lotus Blanc Hotel

Tuyệt hảo, 116 đánh giá
#42 trong số 58 khách sạn
1.372.413 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sarai Resort And Spa

Sarai Resort And Spa

Tuyệt hảo, 169 đánh giá
#43 trong số 58 khách sạn
1.302.629 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Tara Angkor Hotel

Tara Angkor Hotel

Tuyệt hảo, 117 đánh giá
#44 trong số 58 khách sạn
744.360 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hillocks Hotel & Spa

Hillocks Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 429 đánh giá
#45 trong số 58 khách sạn
1.186.323 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Hotel Somadevi Angkor Resort & Spa

Hotel Somadevi Angkor Resort & Spa

Tuyệt hảo, 277 đánh giá
#46 trong số 58 khách sạn
953.711 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sokha Angkor Resort

Sokha Angkor Resort

Tuyệt hảo, 1 đánh giá
#47 trong số 58 khách sạn
14.584.788 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
King Rock Boutique Hotel

King Rock Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 64 đánh giá
#48 trong số 58 khách sạn
558.270 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Sokha Siem Reap Resort & Convention Center

Sokha Siem Reap Resort & Convention Center

Tuyệt hảo, 34 đánh giá
#49 trong số 58 khách sạn
1.884.160 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Miracle Resort & Spa

Angkor Miracle Resort & Spa

Tuyệt hảo, 39 đánh giá
#50 trong số 58 khách sạn
1.023.494 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Empress Residence Resort & Spa

Empress Residence Resort & Spa

Tuyệt hảo, 13 đánh giá
#51 trong số 58 khách sạn
976.972 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Regency Angkor Hotel

Regency Angkor Hotel

Tuyệt hảo, 37 đánh giá
#52 trong số 58 khách sạn
1.000.233 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Heritage Suites Hotel

Heritage Suites Hotel

Tuyệt hảo, 1 đánh giá
#53 trong số 58 khách sạn
1.698.070 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Parklane Hotel

Parklane Hotel

Tốt, 66 đánh giá
#54 trong số 58 khách sạn
372.180 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Mekong Angkor Palace Hotel

Mekong Angkor Palace Hotel

Tốt, 169 đánh giá
#55 trong số 58 khách sạn
418.703 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Reaksmey Chanreas Hotel

Reaksmey Chanreas Hotel

Tốt, 137 đánh giá
#56 trong số 58 khách sạn
325.658 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Angkor Pearl Hotel

Angkor Pearl Hotel

Tốt, 43 đánh giá
#57 trong số 58 khách sạn
348.919 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Prince d' Angkor Hotel & Spa

Prince d' Angkor Hotel & Spa

Tầm thường, 1 đánh giá
#58 trong số 58 khách sạn
5.450.105 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Khách sạn Khách sạn ở Campuchia Khách sạn ở Siem Reap Khách sạn Sang trọng ở Siem Reap