Khách sạn gần sân bay Sân bay Vancouver Coal Harbour

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vancouver Coal Harbour

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Vancouver Coal Harbour

Coal Harbour (CXH) - Vancouver, BC, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9

West End Guest House - Vancouver
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.513.841 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 209 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Loden Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.584.322 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 869 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Times Square Suites - Vancouver
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 869 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.699.233 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 583 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

L'Hermitage Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 583 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.839.498 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 489 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

O Canada House - Vancouver
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 489 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.792.278 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 453 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Wedgewood Hotel & Spa - Vancouver
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 453 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.049.314 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 437 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Rosewood Hotel Georgia - Vancouver
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 437 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.398.233 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 193 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Barclay House Bed and Breakfast - Vancouver
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.257.270 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 638 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Paradox Hotel Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 638 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.537.335 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.267 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Hotel Blu Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #10
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.267 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.560.131 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 476 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Fairmont Pacific Rim - Vancouver
Đã cho điểm #11
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 476 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.247.267 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 896 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

St. Regis Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #12
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 896 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.560.363 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 138 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

Shangri-La Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #13
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.886.951 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.728 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,6
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,9
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Blue Horizon Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #14
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 4.728 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.210.980 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.242 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Georgian Court Hotel, BW Premier Collection - Vancouver
Đã cho điểm #15
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.242 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.792.743 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vancouver Coal Harbour

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vancouver Coal Harbour?

Ở chỗ nào tại Vancouver?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.