vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vancouver Coal Harbour

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vancouver Coal Harbour

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Vancouver Coal Harbour

Coal Harbour (CXH) - Vancouver, BC, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,1
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 318 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

West End Guest House - Vancouver
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 318 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.692.733 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 226 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

Loden Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 226 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.659.614 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 889 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

Times Square Suites - Vancouver
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 889 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.898.805 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 610 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Tiện nghi
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

L'Hermitage Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #4
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 610 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.071.758 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 593 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

O Canada House - Vancouver
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 593 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.427.783 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 472 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Wedgewood Hotel & Spa - Relais & Chateaux - Vancouver
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 472 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.267.710 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 404 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Rosewood Hotel Georgia - Vancouver
Đã cho điểm #7
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 404 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.383.625 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 248 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Shangri-La Hotel Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #8
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 248 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.613.616 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 245 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

Barclay House Bed and Breakfast - Vancouver
Đã cho điểm #9
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 245 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.473.782 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 503 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Fairmont Pacific Rim - Vancouver
Đã cho điểm #10
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 503 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.521.620 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.089 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Hotel Blu Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #11
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.089 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.703.772 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.809 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Tốt 6,7
Ưu: Giường thoải mái, phòng sạch sẽ
Khuyết điểm: Phòng bên cạnh hơi ồn, đi lại tạo nhiều tiếng ồn
Blue Horizon Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 5.809 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.955.842 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.278 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Georgian Court Hotel, BW Premier Collection - Vancouver
Đã cho điểm #13
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.278 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.404.784 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.094 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

St. Regis Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #14
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.094 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.024.840 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.065 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Trump International Hotel & Tower Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #15
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.065 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.655.934 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vancouver Coal Harbour

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vancouver Coal Harbour?

Ở chỗ nào tại Vancouver?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.