Khách sạn gần sân bay Sân bay Vancouver Coal Harbour

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vancouver Coal Harbour

Coal Harbour (CXH) - Vancouver, BC, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Vancouver Coal Harbour

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 420 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

West End Guest House - Vancouver
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 420 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.680.991 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 374 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

Loden Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 374 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.060.209 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 928 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Rosewood Hotel Georgia - Vancouver
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 928 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.220.928 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.323 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Times Square Suites Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.323 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.025.492 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.131 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

L'Hermitage Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.729.547 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 719 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

O Canada House Bed & Breakfast - Vancouver
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 719 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.515.660 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.276 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Paradox Hotel Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.276 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.696.043 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 784 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Wedgewood Hotel & Spa - Vancouver
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 784 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.428.988 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 583 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Fairmont Pacific Rim - Vancouver
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 583 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.463.705 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.427 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Exchange Hotel Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 3.427 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.802.380 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.700 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Hotel Blu Vancouver - Vancouver
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.700 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.923.768 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.581 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Carmana Hotel & Suites - Vancouver
Đã cho điểm #12
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.581 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.758.437 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 8.386 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Blue Horizon Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #13
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 8.386 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.151.494 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.509 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Auberge Vancouver Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #14
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.509 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.753.824 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.061 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

St. Regis Hotel - Vancouver
Đã cho điểm #15
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.061 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.219.714 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vancouver Coal Harbour

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vancouver Coal Harbour?

Ở chỗ nào tại Vancouver?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vancouver Coal Harbour bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.