Khách sạn gần sân bay Sân bay Marrakech Menara

Khách sạn gần sân bay Sân bay Marrakech Menara

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Marrakech Menara

Menara (RAK) - Marrakech, Morocco (Ma Rốc)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Marrakech Menara

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 174 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Riad Anya - Marrakech
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 174 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.698.535 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 424 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,2

Riad El Youssoufi - Marrakech
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 424 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.651.547 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Riad Charme d'Orient Adults Only - Marrakech
Đã cho điểm #3
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.070.249 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 231 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Riad Mboja Chez Ali Baba - Marrakech
Đã cho điểm #4
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 231 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.349.151 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 580 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Dar Rhizlane - Marrakech
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 580 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.908.817 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8

Hivernage Secret Suites & Garden - Marrakech
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.326.588 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 364 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Four Seasons Resort Marrakech - Marrakech
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.026.286 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.128 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1

Movenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech - Marrakech
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.187.253 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.145 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7

Le Méridien N'Fis - Marrakech
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.145 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.698.302 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 856 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9

Amani Hotel Suites & Spa - Marrakech
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 855 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.232.845 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.563 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Kenzi Farah - Marrakech
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.256.572 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 3.342 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,6

Savoy Le Grand Hotel - Marrakech
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 3.326 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.257.037 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 906 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0

Hotel Palais Al bahja - Marrakech
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 906 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
976.972 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 409 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Opera Plaza Hotel Marrakech - Marrakech
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 409 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.419.168 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.282 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9

Red Hotel Marrakech - Marrakech
Đã cho điểm #15
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.282 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.046.988 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Marrakech Menara

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Marrakech Menara có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Marrakech Menara đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Marrakech Menara cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Marrakech Menara?

Ở chỗ nào tại Marrakech?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Marrakech Menara bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.