vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Reno

Khách sạn gần sân bay Sân bay Reno

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Reno

Reno (RNO) - Reno, NV, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Reno

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 278 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

Hyatt Place Reno-Tahoe Airport - Reno
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 278 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.408.726 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Courtyard Reno Downtown/Riverfront - Reno
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.327.211 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.048 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Whitney Peak Hotel - Reno
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.048 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.684.271 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 620 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Plaza Resort Club - Reno
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 620 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.673.939 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 193 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,3
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
6,6
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Tiện nghi
5,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Renaissance Reno Downtown Hotel & Spa - Reno
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.485.649 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.930 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,2

Grand Sierra Resort And Casino - Reno
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.930 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.179.105 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Courtyard by Marriott Reno - Reno
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.661.309 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,4
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,4
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,9
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4

Peppermill Resort Spa Casino - Reno
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.064.294 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 235 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Holiday Inn Express & Suites Reno Airport - Reno
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.867.968 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
9,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.335 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
9,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
9,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Atlantis Casino Resort Spa - Reno
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.730.196 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 493 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Comfort Inn & Suites Airport - Reno
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 493 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.202.067 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.480 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

SureStay Plus Hotel by Best Western Reno Airport - Reno
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.480 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.709.530 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Tiện nghi
5,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
4,7
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 1.070 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Tiện nghi
5,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
4,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,0
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
4,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,6

Motel 6 Reno Virginia Plumb - Reno
Đã cho điểm #13
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 1.070 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.112.515 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Tiện nghi
4,8
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 868 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Tiện nghi
4,8
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,3
Sạch sẽ
2,5
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
2,5
Tổng quát
2,5
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,3
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
3,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,3

Econo Lodge Near Reno-Sparks Convention Center - Reno
Đã cho điểm #14
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 868 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.745.121 ₫

Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Tiện nghi
5,8
Địa điểm
7,1
Tổng quát
5,7
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 1.288 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Tiện nghi
5,8
Địa điểm
7,1
Tổng quát
5,7
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
7,0
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,2
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,6

La Quinta Inn By Wyndham Reno - Reno
Đã cho điểm #15
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 1.288 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.548.795 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Reno

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reno có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reno đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reno cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Reno?

Ở chỗ nào tại Reno?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Reno bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.