Khách sạn gần sân bay Sân bay Turin Citta Di Torino

Khách sạn gần sân bay Sân bay Turin Citta Di Torino

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Turin Citta Di Torino

Citta Di Torino (TRN) - Turin, Torino, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Turin Citta Di Torino

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 740 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Hotel Giulio Cesare - Turin
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 740 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.847.522 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 209 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Hotel Vittoriano - Turin
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.683.817 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 513 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3

Bamboo Eco Hostel - Turin
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 513 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.870.908 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 443 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Art Hotel Olympic - Turin
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 443 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.759.589 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 21 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

B&B Balon - Turin
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 21 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.174.930 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.283 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Hotel Master - Turin
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.946.680 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Cascina Marchesa - Turin
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.057.999 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 631 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Hotel Lo Scudiero - Turin
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 631 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.753.976 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 826 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Pacific Hotel Fortino - Turin
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 826 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.221.703 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.442 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Hotel President - Turin
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.442 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.707.203 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 957 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Novotel Torino Corso Giulio Cesare - Turin
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 957 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.964.453 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.251 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4

The Originals City, Hôtel Royal, Turin - Turin
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.251 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.642.657 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Dropiluc - Turin
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.158 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Imperial - Turin
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.770.814 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 495 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Hotel Sharing - Turin
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 495 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.403.181 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Turin Citta Di Torino

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Turin Citta Di Torino có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Turin Citta Di Torino đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Turin Citta Di Torino cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Turin Citta Di Torino?

Ở chỗ nào tại Turin?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Turin Citta Di Torino bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.