Khách sạn ở Franschhoek

Khách sạn sang trọng ở Franschhoek

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm các khách sạn sang trọng ở Franschhoek

Franschhoek, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |
Những khách sạn sang trọng phổ biến nhất ở Franschhoek
Akademie Street Boutique Hotel

Akademie Street Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 77 đánh giá
#1 trong số 39 khách sạn
12.830.106 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Providence

La Providence

Tuyệt hảo, 115 đánh giá
#2 trong số 39 khách sạn
5.834.764 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Fontaine Boutique Hotel

La Fontaine Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 423 đánh giá
#3 trong số 39 khách sạn
4.339.299 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Plumwood Inn

Plumwood Inn

Tuyệt hảo, 202 đánh giá
#4 trong số 39 khách sạn
3.530.278 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
L'Auberge Chanteclair

L'Auberge Chanteclair

Tuyệt hảo, 111 đánh giá
#5 trong số 39 khách sạn
1.958.814 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Avondrood Guest House

Avondrood Guest House

Tuyệt hảo, 85 đánh giá
#6 trong số 39 khách sạn
3.236.088 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Ashbourne House Guest House

Ashbourne House Guest House

Tuyệt hảo, 314 đánh giá
#7 trong số 39 khách sạn
2.821.280 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Fleur du Soleil Luxury Guesthouse

Fleur du Soleil Luxury Guesthouse

Tuyệt hảo, 237 đánh giá
#8 trong số 39 khách sạn
5.540.574 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Residence

La Residence

Tuyệt hảo, 17 đánh giá
#9 trong số 39 khách sạn
29.222.848 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Mont Rochelle

Mont Rochelle

Tuyệt hảo, 40 đánh giá
#10 trong số 39 khách sạn
11.973.523 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Maison Chablis

Maison Chablis

Tuyệt hảo, 562 đánh giá
#11 trong số 39 khách sạn
3.407.698 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Leeu House

Leeu House

Tuyệt hảo, 18 đánh giá
#12 trong số 39 khách sạn
12.478.549 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Fransvliet Guest House

Fransvliet Guest House

Tuyệt hảo, 129 đánh giá
#13 trong số 39 khách sạn
4.559.942 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Quartier Francais

Le Quartier Francais

Tuyệt hảo, 27 đánh giá
#14 trong số 39 khách sạn
10.051.484 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Holden Manz Country House

Holden Manz Country House

Tuyệt hảo, 244 đánh giá
#15 trong số 39 khách sạn
5.221.869 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Leeu Estates

Leeu Estates

Tuyệt hảo, 52 đánh giá
#16 trong số 39 khách sạn
21.003.188 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Petit Manoir Franschhoek

Le Petit Manoir Franschhoek

Tuyệt hảo, 349 đánh giá
#17 trong số 39 khách sạn
5.491.543 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Auberge Clermont

Auberge Clermont

Tuyệt hảo, 121 đánh giá
#18 trong số 39 khách sạn
3.889.925 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Babylonstoren

Babylonstoren

Tuyệt hảo, 85 đánh giá
#19 trong số 39 khách sạn
16.499.142 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Rickety Bridge Manor House

Rickety Bridge Manor House

Tuyệt hảo, 144 đánh giá
#20 trong số 39 khách sạn
3.996.078 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Auberge Daniella

Auberge Daniella

Tuyệt hảo, 38 đánh giá
#21 trong số 39 khách sạn
2.794.803 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Roundhouse Guesthouse

Roundhouse Guesthouse

Tuyệt hảo, 146 đánh giá
#22 trong số 39 khách sạn
2.819.319 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
1aa Wilhelmina Luxury Suites

1aa Wilhelmina Luxury Suites

Tuyệt hảo, 178 đánh giá
#23 trong số 39 khách sạn
2.500.613 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Ivy Apartments

The Ivy Apartments

Tuyệt hảo, 498 đánh giá
#24 trong số 39 khách sạn
3.554.793 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Coach House

The Coach House

Tuyệt hảo, 230 đánh giá
#25 trong số 39 khách sạn
2.549.645 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Petit Bijou Boutique Apartments

Le Petit Bijou Boutique Apartments

Tuyệt hảo, 220 đánh giá
#26 trong số 39 khách sạn
3.971.562 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Petit Paris

Le Petit Paris

Tuyệt hảo, 569 đánh giá
#27 trong số 39 khách sạn
3.015.445 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Cabriere Country House

La Cabriere Country House

Tuyệt hảo, 283 đánh giá
#28 trong số 39 khách sạn
3.383.183 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Chapter House Boutique Hotel

Chapter House Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 460 đánh giá
#29 trong số 39 khách sạn
4.317.725 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Manoir de Brendel

Le Manoir de Brendel

Tuyệt hảo, 64 đánh giá
#30 trong số 39 khách sạn
3.922.531 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Franschhoek Boutique Hotel - Lion Roars Hotels & Lodges

Franschhoek Boutique Hotel - Lion Roars Hotels & Lodges

Tuyệt hảo, 659 đánh giá
#31 trong số 39 khách sạn
3.039.961 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lavender Farm Guest House

Lavender Farm Guest House

Tuyệt hảo, 940 đánh giá
#32 trong số 39 khách sạn
3.481.246 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Maison d'Ail Guest House

Maison d'Ail Guest House

Tuyệt hảo, 209 đánh giá
#33 trong số 39 khách sạn
2.471.440 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Last Word Franschhoek

The Last Word Franschhoek

Tuyệt hảo, 112 đánh giá
#34 trong số 39 khách sạn
10.517.284 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Basse Provence Country House

Basse Provence Country House

Tuyệt hảo, 412 đánh giá
#35 trong số 39 khách sạn
3.162.540 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
L'ermitage - Franschhoek Chateau

L'ermitage - Franschhoek Chateau

Tuyệt hảo, 740 đánh giá
#36 trong số 39 khách sạn
3.579.309 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Franschhoek Country House & Villas

Franschhoek Country House & Villas

Tuyệt hảo, 281 đánh giá
#37 trong số 39 khách sạn
7.281.197 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Val d'Or Estate

Val d'Or Estate

Tuyệt hảo, 637 đánh giá
#38 trong số 39 khách sạn
3.432.214 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Franschhoek Hotel & Spa

Le Franschhoek Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 806 đánh giá
#39 trong số 39 khách sạn
3.677.372 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Khách sạn Khách sạn ở Nam Phi Khách sạn ở Franschhoek Khách sạn Sang trọng ở Franschhoek