Khách sạn ở Franschhoek

Khách sạn sang trọng ở Franschhoek

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm các khách sạn sang trọng ở Franschhoek

Franschhoek, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |
Những khách sạn sang trọng phổ biến nhất ở Franschhoek
Akademie Street Guesthouses

Akademie Street Guesthouses

Tuyệt hảo, 41 đánh giá
#1 trong số 38 khách sạn
10.507.151 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Providence Guest House & Wine Farm

La Providence Guest House & Wine Farm

Tuyệt hảo, 126 đánh giá
#2 trong số 38 khách sạn
5.175.937 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Avondrood Guest House

Avondrood Guest House

Tuyệt hảo, 43 đánh giá
#3 trong số 38 khách sạn
3.337.117 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Ashbourne Boutique Guesthouse

Ashbourne Boutique Guesthouse

Tuyệt hảo, 335 đánh giá
#4 trong số 38 khách sạn
2.542.566 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Plumwood Inn

Plumwood Inn

Tuyệt hảo, 243 đánh giá
#5 trong số 38 khách sạn
3.087.628 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Fontaine

La Fontaine

Tuyệt hảo, 190 đánh giá
#6 trong số 38 khách sạn
3.927.356 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Babylonstoren

Babylonstoren

Tuyệt hảo, 124 đánh giá
#7 trong số 38 khách sạn
15.278.094 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Fleur du Soleil Luxury Guesthouse

Fleur du Soleil Luxury Guesthouse

Tuyệt hảo, 162 đánh giá
#8 trong số 38 khách sạn
3.723.042 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Petit Bijou Boutique Apartments

Le Petit Bijou Boutique Apartments

Tuyệt hảo, 226 đánh giá
#9 trong số 38 khách sạn
3.087.401 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Maison Chablis

Maison Chablis

Tuyệt hảo, 348 đánh giá
#10 trong số 38 khách sạn
1.861.521 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Leeu Estates

Leeu Estates

Tuyệt hảo, 60 đánh giá
#11 trong số 38 khách sạn
13.847.901 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Residence

La Residence

Tuyệt hảo, 10 đánh giá
#12 trong số 38 khách sạn
28.371.396 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Fransvliet Guest House

Fransvliet Guest House

Tuyệt hảo, 169 đánh giá
#13 trong số 38 khách sạn
2.292.850 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Franschhoek Manor

Franschhoek Manor

Tuyệt hảo, 128 đánh giá
#14 trong số 38 khách sạn
3.155.506 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Mont Rochelle

Mont Rochelle

Tuyệt hảo, 64 đánh giá
#15 trong số 38 khách sạn
8.785.472 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Roundhouse Guesthouse

Roundhouse Guesthouse

Tuyệt hảo, 187 đánh giá
#16 trong số 38 khách sạn
2.519.864 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Holden Manz Country House

Holden Manz Country House

Tuyệt hảo, 295 đánh giá
#17 trong số 38 khách sạn
3.200.909 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Petit Paris

Le Petit Paris

Tuyệt hảo, 534 đánh giá
#18 trong số 38 khách sạn
2.179.342 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Auberge Clermont

Auberge Clermont

Tuyệt hảo, 100 đánh giá
#19 trong số 38 khách sạn
3.947.560 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Rickety Bridge Manor House

Rickety Bridge Manor House

Tuyệt hảo, 90 đánh giá
#20 trong số 38 khách sạn
3.541.431 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Ivy Apartments

The Ivy Apartments

Tuyệt hảo, 476 đánh giá
#21 trong số 38 khách sạn
3.382.520 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
La Cabriere Country House

La Cabriere Country House

Tuyệt hảo, 283 đánh giá
#22 trong số 38 khách sạn
3.200.909 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Quartier Francais

Le Quartier Francais

Tuyệt hảo, 56 đánh giá
#23 trong số 38 khách sạn
10.919.410 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
1aa Wilhelminia Apartments

1aa Wilhelminia Apartments

Tuyệt hảo, 210 đánh giá
#24 trong số 38 khách sạn
2.393.190 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Chapter House Boutique Hotel

Chapter House Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 331 đánh giá
#25 trong số 38 khách sạn
3.745.744 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Lavender Farm Guest House

Lavender Farm Guest House

Tuyệt hảo, 748 đánh giá
#26 trong số 38 khách sạn
2.338.252 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
The Last Word Franschhoek

The Last Word Franschhoek

Tuyệt hảo, 140 đánh giá
#27 trong số 38 khách sạn
7.809.308 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Basse Provence Guest House

Basse Provence Guest House

Tuyệt hảo, 373 đánh giá
#28 trong số 38 khách sạn
1.861.521 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Maison d'Ail Guest House

Maison d'Ail Guest House

Tuyệt hảo, 217 đánh giá
#29 trong số 38 khách sạn
1.838.820 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Auberge Daniella

Auberge Daniella

Tuyệt hảo, 36 đánh giá
#30 trong số 38 khách sạn
2.542.566 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Franschhoek Country House & Villas

Franschhoek Country House & Villas

Tuyệt hảo, 208 đánh giá
#31 trong số 38 khách sạn
4.880.818 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Franschhoek Boutique Hotel

Franschhoek Boutique Hotel

Tuyệt hảo, 356 đánh giá
#32 trong số 38 khách sạn
3.405.222 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Manoir de Brendel

Le Manoir de Brendel

Tuyệt hảo, 39 đánh giá
#33 trong số 38 khách sạn
3.128.264 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Los Olivos at The Yard

Los Olivos at The Yard

Tuyệt hảo, 110 đánh giá
#34 trong số 38 khách sạn
6.197.503 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
L'ermitage - Franschhoek Chateau

L'ermitage - Franschhoek Chateau

Tuyệt hảo, 827 đánh giá
#35 trong số 38 khách sạn
3.064.700 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Val d'Or Estate

Val d'Or Estate

Tuyệt hảo, 534 đánh giá
#36 trong số 38 khách sạn
2.973.894 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Vrede En Lust Wine Estate

Vrede En Lust Wine Estate

Tuyệt hảo, 99 đánh giá
#37 trong số 38 khách sạn
4.240.636 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Le Franschhoek Hotel & Spa

Le Franschhoek Hotel & Spa

Tuyệt hảo, 8 đánh giá
#38 trong số 38 khách sạn
2.065.835 ₫+
Nhận phòng
Trả phòng
Khách sạn Khách sạn ở Nam Phi Khách sạn ở Franschhoek Khách sạn Sang trọng ở Franschhoek