Khách sạn gần sân bay Sân bay Ma-đrít Barajas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ma-đrít Barajas

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ma-đrít Barajas

Barajas (MAD) - Ma-đrít, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ma-đrít Barajas

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.020 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Clement Barajas - Ma-đrít
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 6.025 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.278.011 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.413 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hotel Tach Madrid Airport - Ma-đrít
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 6.413 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.231.521 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.795 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Sercotel Madrid Aeropuerto - Ma-đrít
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.795 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.045.096 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.409 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Hostal Los Coronales - Ma-đrít
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.409 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.696.886 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.805 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Melia Barajas - Ma-đrít
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 3.805 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.626.686 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.031 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

ibis Madrid Aeropuerto Barajas - Ma-đrít
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 6.031 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.929.336 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.965 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Hotel Madrid Alameda Aeropuerto Affiliated by Meliá - Ma-đrít
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 5.977 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.440.726 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.011 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Hostal Avenida Barajas - Ma-đrít
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.011 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.696.886 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.427 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6

Hotel Villa De Barajas - Ma-đrít
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.427 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.789.866 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 8.293 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3

Hostal Viky - Ma-đrít
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 8.293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.859.601 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.858 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7

Hotel Barajas Plaza - Ma-đrít
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.856 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.813.111 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 4.467 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8

Senator Barajas - Ma-đrít
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 4.467 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.022.316 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 4.271 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5

Hotel Don Luis - Ma-đrít
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 4.274 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.185.031 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.412 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,2
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1

Air Rooms Madrid By Premium Traveller - Ma-đrít
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.835.426 ₫

Sạch sẽ
6,1
Thư thái
5,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,5
Tổng quát 5,6 Ổn
Dựa trên 1.412 đánh giá
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
5,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
5,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,2
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,6

Hostal Emilio Barajas - Ma-đrít
Đã cho điểm #15
5,6
Ổn 5,6
Dựa trên 1.410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.534.171 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ma-đrít Barajas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ma-đrít Barajas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ma-đrít Barajas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ma-đrít Barajas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ma-đrít Barajas?

Ở chỗ nào tại Ma-đrít?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ma-đrít Barajas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.