Khách sạn gần sân bay Sân bay New York LaGuardia

Khách sạn gần sân bay Sân bay New York LaGuardia

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay New York LaGuardia

LaGuardia (LGA) - New York, NY, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay New York LaGuardia

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 712 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Grandview Hotel New York - Queens
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 712 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.582.229 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 406 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

Marco Laguardia Hotel & Suites - Queens
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 406 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.396.604 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.085 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Asiatic Hotel - Flushing - Queens
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.083 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.326.588 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 547 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Aloft New York Laguardia Airport - Queens
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 548 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.536.404 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 337 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

New York LaGuardia Airport Marriott - Queens
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 337 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.257.735 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.251 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1

LaGuardia Plaza Hotel - Queens
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.251 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.792.045 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.170 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1

Hampton Inn New York - LaGuardia Airport - Queens
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.396.837 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 500 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Fairfield Inn By Marriott New York Laguardia Airport/Astoria - Queens
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 502 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.815.306 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 227 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Springhill Suites By Marriott New York Laguardia Airport - Queens
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 226 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.699.233 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 533 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3

Hyatt Place Flushing/Laguardia Airport - Queens
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 533 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.187.486 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 587 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,2
Nhân viên
6,5
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,9

John Hotel - Queens
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 587 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.210.282 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 255 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Fairfield Inn by Marriott New York LaGuardia Airport/Flushing - Queens
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.233.776 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.284 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8

Avion Inn Near Lga Airport Ascend Hotel Collection - Queens
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.284 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.908.119 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 160 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,9

The Laguardia Hotel - Queens
Đã cho điểm #14
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 160 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.187.021 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,3
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 235 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,3

Corona Hotel - Queens
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.977.902 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay New York LaGuardia

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay New York LaGuardia có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay New York LaGuardia đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay New York LaGuardia?

Ở chỗ nào tại New York?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay New York LaGuardia bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.