Khách sạn gần sân bay Sân bay Cartagena Rafael Nunez

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cartagena Rafael Nunez

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cartagena Rafael Nunez

Rafael Nunez (CTG) - Cartagena, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cartagena Rafael Nunez

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 173 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
10,0

Hotel Casa San Agustin - Cartagena
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 173 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.898.036 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Quadrifolio - Cartagena
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.150.609 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 531 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Varanasi Hotel Boutique - Cartagena
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 531 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.473.340 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.847 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Holiday Inn Cartagena Morros - Cartagena
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.847 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.133.770 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.302 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hotel Las Americas Torre del Mar - Cartagena
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.302 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.513.565 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.753 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Las Americas Casa de Playa - Cartagena
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.753 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.671.656 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.421 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Radisson Cartagena Ocean Pavillion - Cartagena
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.421 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.905.520 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.832 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3

GHL Corales de Indias - Cartagena
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3.832 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.268.476 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.530 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Ibis Cartagena Marbella - Cartagena
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3.530 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.356.408 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 3.364 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Sonesta Hotel Cartagena - Cartagena
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 3.364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.759.589 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.510 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Hotel Aixo Suites - Cartagena
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.683.817 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 452 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4

Hotel Ayenda Casa Cano 1805 - Cartagena
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 452 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
818.522 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 393 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Wonderland Hostel By Gb Collection - Cartagena
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 393 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
888.682 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Titas Airport Hotel - Cartagena
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.208.607 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Peira House - Cartagena
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
31.501.404 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cartagena Rafael Nunez

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cartagena Rafael Nunez có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cartagena Rafael Nunez đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cartagena Rafael Nunez cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cartagena Rafael Nunez?

Ở chỗ nào tại Cartagena?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cartagena Rafael Nunez bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.