ORD - HUI

Tìm chuyến bay giá rẻ từ Chicago tới Huế

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng lúc để tìm những ưu đãi cho những chuyến bay đến Huế

ORD — HUI
30 Thg. 9 — 7 Thg. 101
Khứ hồi
1 người lớn
Phổ thông
Từ?
Đến?
Th. 6 30/9
Th. 6 7/10

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí – không có phí ngầm ẩn nào.

Lọc theo hạng cabin, WiFi miễn phí và nhiều thứ khác

Khi nào nên đặt vé máy bay từ Chicago đến Quốc tế Phú Bài

Giá khứ hồi theo ước đoán
Giá trung bình mỗi tháng
Giá vé khi đến gần ngày đi

Câu hỏi thường gặp khi đặt vé máy bay từ Chicago tới Huế

Đặt chuyến bay rẻ từ Chicago đến Huế

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

13/2Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
33h 45mORD-HUI
6/3Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
38h 50mHUI-ORD
26.703.062 ₫
5/2CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
33h 05mORD-HUI
28/3Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 10mHUI-ORD
27.961.073 ₫
8/11Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mORD-HUI
18/2Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
41h 35mHUI-ORD
34.251.127 ₫
15/1CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mORD-HUI
26/3CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
40h 05mHUI-ORD
34.725.849 ₫
12/2CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
33h 05mORD-HUI
7/3Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
31h 35mHUI-ORD
39.900.309 ₫
6/12Th. 3
3 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 10mORD-HUI
7/2Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mHUI-ORD
40.090.197 ₫
5/12Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 05mORD-HUI
7/3Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mHUI-ORD
40.327.558 ₫
7/11Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 05mORD-HUI
18/2Th. 7
3 điểm dừngNhiều hãng bay
28h 29mHUI-ORD
41.063.375 ₫
7/11Th. 2
3 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 20mORD-HUI
30/11Th. 4
3 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 37mHUI-ORD
43.484.453 ₫
16/1Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mORD-HUI
29/1CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
41h 35mHUI-ORD
47.733.207 ₫
9/12Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 05mORD-HUI
21/12Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 30mHUI-ORD
48.635.177 ₫
7/12Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 05mORD-HUI
20/12Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mHUI-ORD
49.228.578 ₫
8/12Th. 5
3 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 10mORD-HUI
20/12Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mHUI-ORD
49.347.258 ₫
9/12Th. 6
3 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 35mORD-HUI
20/12Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mHUI-ORD
50.178.020 ₫
23/12Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 05mORD-HUI
14/1Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 30mHUI-ORD
68.098.742 ₫
23/12Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 05mORD-HUI
14/1Th. 7
3 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 30mHUI-ORD
69.665.322 ₫
23/12Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
33h 05mORD-HUI
14/1Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
41h 35mHUI-ORD
80.750.059 ₫
24/12Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mORD-HUI
14/1Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
41h 35mHUI-ORD
96.510.800 ₫
12/2CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
33h 05mORD-HUI
5/3CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
25h 10mHUI-ORD
101.424.163 ₫
23/12Th. 6
3 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 20mORD-HUI
14/1Th. 7
3 điểm dừngNhiều hãng bay
44h 20mHUI-ORD
128.412.058 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

8/11Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
33h 05mORD-HUI
19.036.316 ₫
15/1CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mORD-HUI
23.830.999 ₫
16/1Th. 2
3 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 20mORD-HUI
53.239.972 ₫
15/1CN
3 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 20mORD-HUI
54.141.942 ₫
8/11Th. 3
3 điểm dừngNhiều hãng bay
39h 25mORD-HUI
76.074.057 ₫
8/11Th. 3
3 điểm dừngNhiều hãng bay
39h 25mORD-HUI
76.501.305 ₫
15/1CN
3 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 40mORD-HUI
82.767.624 ₫
7/11Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 05mORD-HUI
84.452.884 ₫
14/1Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
24h 05mORD-HUI
88.250.653 ₫
15/1CN
3 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 20mORD-HUI
90.980.299 ₫
15/1CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
34h 25mORD-HUI
101.258.011 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay Chicago - Huế

Khởi hành:

Chicago (ORD)Mỹ

Điểm đến:

Huế (HUI)Việt Nam

Tìm nơi xuất phát:

34.725.848 ₫

Tìm kiếm điểm đến:

34.725.848 ₫