Tìm những chuyến bay giá rẻ từ District of Columbia đến Hải Phòng

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng lúc để tìm những ưu đãi cho những chuyến bay đến Hải Phòng

— HPH
6 Thg. 10 — 13 Thg. 101
Khứ hồi
1 người lớn
Phổ thông
Từ?
Đến?
Th. 5 6/10
Th. 5 13/10

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí – không có phí ngầm ẩn nào.

Lọc theo hạng cabin, WiFi miễn phí và nhiều thứ khác

Câu hỏi thường gặp khi đặt vé máy bay từ District of Columbia đến Hải Phòng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ District of Columbia đến Hải Phòng

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

6/11CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 05mIAD-HPH
13/11CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
37.989.494 ₫
8/3Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 05mIAD-HPH
24/3Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
38.872.970 ₫
6/2Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 05mIAD-HPH
8/3Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
38.968.481 ₫
26/10Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
36h 25mIAD-HPH
10/11Th. 5
2 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 35mHPH-IAD
39.851.958 ₫
13/11CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 05mIAD-HPH
27/11CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
39h 40mHPH-IAD
39.947.469 ₫
1/2Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
22/2Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
40.090.735 ₫
27/10Th. 5
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 20mIAD-HPH
15/11Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 35mHPH-IAD
41.380.134 ₫
4/11Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 15mIAD-HPH
20/11CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
39h 50mHPH-IAD
41.929.322 ₫
1/11Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 05mIAD-HPH
23/11Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
39h 40mHPH-IAD
42.359.121 ₫
15/2Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
15/4Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 35mHPH-IAD
43.767.908 ₫
5/11Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
10/11Th. 5
2 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 35mHPH-IAD
44.627.507 ₫
30/10CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
1/12Th. 5
2 điểm dừngNhiều hãng bay
40h 15mHPH-IAD
44.723.018 ₫
2/11Th. 4
3 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 55mIAD-HPH
9/11Th. 4
3 điểm dừngNhiều hãng bay
33h 58mHPH-IAD
45.439.351 ₫
7/12Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 45mIAD-HPH
11/1Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
46.179.561 ₫
5/11Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
11/11Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
46.704.871 ₫
3/1Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 15mIAD-HPH
16/1Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
38h 00mHPH-IAD
50.859.599 ₫
10/1Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 15mIAD-HPH
17/1Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 50mHPH-IAD
52.387.775 ₫
3/1Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 05mIAD-HPH
15/1CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
53.342.884 ₫
3/1Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
16/1Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
53.677.173 ₫
2/1Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 05mIAD-HPH
16/1Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
37h 50mHPH-IAD
55.635.148 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

17/10Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 20mIAD-HPH
21.609.360 ₫
4/3Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
22.731.614 ₫
23/11Th. 4
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 45mIAD-HPH
22.851.003 ₫
18/11Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 45mIAD-HPH
23.997.135 ₫
27/1Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 15mIAD-HPH
27.125.119 ₫
5/11Th. 7
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
29.083.095 ₫
3/1Th. 3
2 điểm dừngNhiều hãng bay
35h 05mIAD-HPH
32.784.145 ₫
1/1CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
35.315.186 ₫
26/12Th. 2
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
44.054.441 ₫
25/12CN
2 điểm dừngNhiều hãng bay
32h 40mIAD-HPH
44.794.651 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hải Phòng

Điểm đến:

Hải Phòng (HPH)Việt Nam

Tìm nơi xuất phát:

37.989.492 ₫

Tìm kiếm điểm đến:

37.989.492 ₫