Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Southeast Asia đến Cần Thơ

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

15/1Th. 2
bay thẳngVietJet Air
2h 05mHAN-VCA
33 ₫
4/1Th. 5
bay thẳngVietJet Air
2h 05mHAN-VCA
38 ₫
1/1Th. 2
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
2h 20mHAN-VCA
42 ₫
6/3Th. 4
bay thẳngVietJet Air
2h 10mHAN-VCA
61 ₫
3/1Th. 4
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
2h 20mHAN-VCA
67 ₫
8/1Th. 2
1 điểm dừng
20h 40mSGN-VCA
82 ₫
15/1Th. 2
1 điểm dừng
9h 15mHAN-VCA
87 ₫
6/3Th. 4
1 điểm dừng
6h 40mHAN-VCA
100 ₫
30/1Th. 3
1 điểm dừngVietJet Air
7h 50mSGN-VCA
101 ₫
15/1Th. 2
2 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
8h 50mHAN-VCA
156 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

20/1Th. 7
bay thẳngVietJet Air
2h 05mHAN-VCA
21/1CN
bay thẳngVietJet Air
2h 10mVCA-HAN
88 ₫
20/12Th. 4
bay thẳngVietJet Air
2h 10mHAN-VCA
24/12CN
bay thẳngVietJet Air
2h 10mVCA-HAN
134 ₫
20/1Th. 7
1 điểm dừngVietJet Air
9h 45mHAN-VCA
21/1CN
bay thẳngVietJet Air
2h 10mVCA-HAN
174 ₫
15/1Th. 2
1 điểm dừng
5h 35mSGN-VCA
19/1Th. 6
1 điểm dừng
9h 35mVCA-SGN
199 ₫
5/3Th. 3
1 điểm dừngVietJet Air
9h 00mSGN-VCA
8/3Th. 6
1 điểm dừngVietJet Air
8h 40mVCA-SGN
212 ₫
20/12Th. 4
bay thẳng
2h 10mHAN-VCA
24/12CN
1 điểm dừng
18h 15mVCA-HAN
233 ₫
12/1Th. 6
1 điểm dừngVietJet Air
16h 40mSGN-VCA
15/1Th. 2
1 điểm dừngVietJet Air
12h 00mVCA-SGN
246 ₫
20/12Th. 4
1 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
6h 55mHAN-VCA
24/12CN
1 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
18h 15mVCA-HAN
334 ₫
22/12Th. 6
2 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
24h 00mPNH-VCA
25/12Th. 2
2 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
26h 20mVCA-PNH
365 ₫
20/1Th. 7
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
2h 15mHAN-VCA
21/1CN
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
2h 25mVCA-HAN
449 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Southeast Asia đến đến Cần Thơ

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

3/12CN
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
2h 20mHAN-VCA
6/12Th. 4
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
2h 25mVCA-HAN
188 ₫
3/12CN
nhiều điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
17h 40mHAN-VCA
6/12Th. 4
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
2h 25mVCA-HAN
258 ₫
3/12CN
nhiều điểm dừng
15h 45mHAN-VCA
6/12Th. 4
bay thẳng
2h 25mVCA-HAN
332 ₫
3/12CN
nhiều điểm dừngVietJet Air
21h 05mHAN-VCA
6/12Th. 4
nhiều điểm dừngVietJet Air
46h 05mVCA-HAN
455 ₫
3/12CN
nhiều điểm dừngA.P.G.
10h 50mHAN-VCA
6/12Th. 4
nhiều điểm dừngA.P.G.
12h 15mVCA-HAN
995 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Cần Thơ

Điểm đến:

Cần Thơ (VCA)Việt Nam

Hạng cabin:

1.748.846 ₫