Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Southeast Asia đến Xa-pô-rô

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

13/2Th. 3
1 điểm dừng
21h 25mSGN-CTS
196 ₫
1/12Th. 6
1 điểm dừng
13h 00mSGN-CTS
278 ₫
30/1Th. 3
1 điểm dừng
11h 15mSGN-CTS
280 ₫
12/2Th. 2
2 điểm dừng
16h 45mSGN-CTS
281 ₫
30/1Th. 3
2 điểm dừng
13h 50mSGN-CTS
309 ₫
13/2Th. 3
3 điểm dừng
39h 30mSGN-CTS
321 ₫
12/2Th. 2
1 điểm dừng
16h 55mSGN-CTS
323 ₫
13/2Th. 3
2 điểm dừng
37h 50mSGN-CTS
352 ₫
29/1Th. 2
1 điểm dừng
9h 24mSGN-CTS
388 ₫
29/1Th. 2
2 điểm dừng
17h 30mSGN-CTS
608 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

16/4Th. 3
1 điểm dừng
15h 05mSGN-CTS
20/4Th. 7
2 điểm dừng
23h 35mCTS-SGN
421 ₫
16/4Th. 3
1 điểm dừng
15h 05mSGN-CTS
20/4Th. 7
1 điểm dừng
16h 35mCTS-SGN
440 ₫
15/4Th. 2
1 điểm dừng
14h 10mSGN-CTS
20/4Th. 7
2 điểm dừng
23h 35mCTS-SGN
500 ₫
18/12Th. 2
1 điểm dừng
13h 35mSGN-CTS
22/12Th. 6
2 điểm dừng
30h 55mCTS-SGN
502 ₫
18/12Th. 2
1 điểm dừng
13h 35mSGN-CTS
22/12Th. 6
1 điểm dừng
22h 55mCTS-SGN
508 ₫
15/4Th. 2
1 điểm dừng
14h 10mSGN-CTS
20/4Th. 7
1 điểm dừng
16h 35mCTS-SGN
519 ₫
22/12Th. 6
1 điểm dừng
12h 40mSGN-CTS
26/12Th. 3
2 điểm dừng
24h 25mCTS-SGN
586 ₫
21/12Th. 5
1 điểm dừng
13h 35mSGN-CTS
26/12Th. 3
2 điểm dừng
24h 25mCTS-SGN
617 ₫
16/4Th. 3
2 điểm dừng
18h 55mSGN-CTS
20/4Th. 7
2 điểm dừng
25h 15mCTS-SGN
691 ₫
22/12Th. 6
1 điểm dừng
12h 40mSGN-CTS
26/12Th. 3
1 điểm dừng
17h 20mCTS-SGN
696 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Xa-pô-rô

Điểm đến:

Xa-pô-rô (CTS)Nhật Bản

Ưu đãi vé chiều về:

Xa-pô-rô - Southeast Asia

Hạng cabin:

Tìm nơi xuất phát:

  • Chuyến bay » 
  • Southeast Asia

Tìm kiếm điểm đến:

  • Chuyến bay » 
  • Nhật Bản » 
  • Hokkaido Prefecture » 
  • Xa-pô-rô Chitose