Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Southeast Asia đến Taipei (Đài Bắc)

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

15/1Th. 2
bay thẳngVietJet Air
3h 25mSGN-TPE
71 ₫
4/1Th. 5
bay thẳngVietJet Air
3h 25mSGN-TPE
73 ₫
25/12Th. 2
1 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
8h 10mHAN-TPE
123 ₫
22/12Th. 6
1 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
11h 10mHAN-TPE
137 ₫
6/3Th. 4
bay thẳngSTARLUX Airlines
2h 40mDAD-TPE
138 ₫
5/3Th. 3
bay thẳngSTARLUX Airlines
2h 40mDAD-TPE
140 ₫
7/12Th. 5
bay thẳngChina Airlines
2h 40mDAD-TPE
164 ₫
7/12Th. 5
bay thẳngChina Airlines
2h 40mDAD-TPE
176 ₫
29/1Th. 2
bay thẳngEVA Air
2h 45mDAD-TPE
177 ₫
7/12Th. 5
bay thẳngEVA Air
2h 45mDAD-TPE
194 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

15/4Th. 2
bay thẳngVietJet Air
2h 55mHAN-TPE
21/4CN
bay thẳngVietJet Air
3h 10mTPE-HAN
140 ₫
16/12Th. 7
bay thẳngVietJet Air
3h 25mSGN-TPE
20/12Th. 4
bay thẳngVietJet Air
3h 25mTPE-SGN
140 ₫
28/12Th. 5
bay thẳngEVA Air
2h 35mHAN-TPE
4/1Th. 5
bay thẳngEVA Air
3h 25mTPE-HAN
231 ₫
28/12Th. 5
bay thẳngChina Airlines
2h 40mHAN-TPE
30/12Th. 7
bay thẳngChina Airlines
3h 15mTPE-HAN
233 ₫
1/5Th. 4
bay thẳngSTARLUX Airlines
3h 20mSGN-TPE
8/5Th. 4
bay thẳngSTARLUX Airlines
3h 25mTPE-SGN
237 ₫
11/4Th. 5
bay thẳngEVA Air
3h 25mSGN-TPE
15/4Th. 2
bay thẳngEVA Air
3h 25mTPE-SGN
244 ₫
10/2Th. 7
bay thẳngChina Airlines
2h 40mDAD-TPE
16/2Th. 6
bay thẳngChina Airlines
2h 55mTPE-DAD
262 ₫
30/12Th. 7
bay thẳngSTARLUX Airlines
2h 40mDAD-TPE
6/1Th. 7
bay thẳngSTARLUX Airlines
3h 00mTPE-DAD
272 ₫
31/12CN
1 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
9h 10mHAN-TPE
6/1Th. 7
1 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
8h 25mTPE-HAN
273 ₫
22/12Th. 6
1 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
8h 10mHAN-TPE
25/12Th. 2
1 điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
8h 25mTPE-HAN
277 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Southeast Asia đến đến Taiwan Taoyuan Intl

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

3/12CN
bay thẳngVietJet Air
3h 25mSGN-TPE
9/12Th. 7
bay thẳngVietJet Air
3h 25mTPE-SGN
145 ₫
5/12Th. 3
bay thẳngVietJet Air
3h 25mSGN-TPE
8/12Th. 6
bay thẳngVietJet Air
3h 25mTPE-SGN
147 ₫
7/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
3h 25mSGN-TPE
8/12Th. 6
bay thẳngVietJet Air
3h 25mTPE-SGN
152 ₫
3/12CN
bay thẳngVietJet Air
3h 25mSGN-TPE
6/12Th. 4
bay thẳngVietJet Air
3h 25mTPE-SGN
153 ₫
7/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
3h 25mSGN-TPE
15/12Th. 6
bay thẳngVietJet Air
3h 25mTPE-SGN
154 ₫
3/12CN
nhiều điểm dừng
25h 05mSGN-TPE
5/12Th. 3
bay thẳng
3h 25mTPE-SGN
196 ₫
4/12Th. 2
bay thẳng
3h 25mSGN-TPE
6/12Th. 4
nhiều điểm dừng
12h 00mTPE-SGN
218 ₫
4/12Th. 2
bay thẳngEVA Air
3h 15mSGN-TPE
4/12Th. 2
bay thẳngEVA Air
3h 30mTPE-SGN
259 ₫
5/12Th. 3
nhiều điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
11h 35mDAD-TPE
8/12Th. 6
nhiều điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
11h 00mTPE-DAD
342 ₫
7/12Th. 5
nhiều điểm dừngJin Air
13h 30mDAD-TPE
11/12Th. 2
nhiều điểm dừngJin Air
12h 45mTPE-DAD
505 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Taipei (Đài Bắc) Taiwan Taoyuan Intl

Điểm đến:

Taipei (Đài Bắc) Taiwan Taoyuan Intl (TPE)Đài Loan

Ưu đãi vé chiều về:

Taipei (Đài Bắc) Taiwan Taoyuan Intl - Southeast Asia

Hạng cabin:

25.850.340 ₫
3.498.542 ₫

Tìm kiếm điểm đến:

  • Chuyến bay » 
  • Đài Loan » 
  • Taipei (Đài Bắc) » 
  • Taipei (Đài Bắc) Taiwan Taoyuan Intl