Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Alaska đến Hồ Chí Minh

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

28/3Th. 5
2 điểm dừng
41h 51mANC-SGN
792 ₫
4/3Th. 2
2 điểm dừngDelta
28h 06mANC-SGN
799 ₫
11/3Th. 2
2 điểm dừngUnited Airlines
33h 22mANC-SGN
804 ₫
1/4Th. 2
2 điểm dừngDelta
39h 35mANC-SGN
821 ₫
7/3Th. 5
2 điểm dừngDelta
43h 11mANC-SGN
839 ₫
29/3Th. 6
3 điểm dừngAmerican Airlines
37h 20mANC-SGN
3.248 ₫
28/3Th. 5
3 điểm dừngAmerican Airlines
36h 50mANC-SGN
3.375 ₫
8/3Th. 6
3 điểm dừng
36h 25mANC-SGN
4.007 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

4/3Th. 2
2 điểm dừngDelta
43h 11mANC-SGN
27/3Th. 4
2 điểm dừngDelta
45h 54mSGN-ANC
1.167 ₫
4/3Th. 2
2 điểm dừngDelta
43h 11mANC-SGN
30/3Th. 7
2 điểm dừngDelta
27h 34mSGN-ANC
1.207 ₫
20/4Th. 7
2 điểm dừngEVA Air
25h 23mANC-SGN
29/4Th. 2
2 điểm dừngEVA Air
26h 30mSGN-ANC
1.306 ₫
6/3Th. 4
2 điểm dừngKorean Air
29h 41mANC-SGN
26/3Th. 3
2 điểm dừngKorean Air
21h 03mSGN-ANC
1.322 ₫
20/4Th. 7
2 điểm dừngEVA Air
27h 18mANC-SGN
28/4CN
2 điểm dừngEVA Air
61h 30mSGN-ANC
1.325 ₫
6/3Th. 4
2 điểm dừng
29h 41mANC-SGN
28/3Th. 5
2 điểm dừng
39h 23mSGN-ANC
1.361 ₫
6/3Th. 4
2 điểm dừng
28h 06mANC-SGN
29/3Th. 6
2 điểm dừng
21h 03mSGN-ANC
1.362 ₫
6/3Th. 4
2 điểm dừngKorean Air
29h 41mANC-SGN
1/4Th. 2
2 điểm dừngKorean Air
45h 54mSGN-ANC
1.611 ₫
20/4Th. 7
2 điểm dừngAmerican Airlines
41h 27mANC-SGN
29/4Th. 2
3 điểm dừngAmerican Airlines
37h 55mSGN-ANC
2.465 ₫
20/12Th. 4
2 điểm dừngAmerican Airlines
40h 56mANC-SGN
14/1CN
3 điểm dừngAmerican Airlines
40h 04mSGN-ANC
3.940 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hồ Chí Minh

Điểm đến:

Hồ Chí Minh (SGN)Việt Nam

Hạng cabin: