Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Jeju-do đến Hà Nội

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

12/12Th. 3
2 điểm dừng
40h 10mCJU-HAN
150 ₫
11/12Th. 2
2 điểm dừng
40h 10mCJU-HAN
152 ₫
9/12Th. 7
1 điểm dừngChina Eastern
13h 35mCJU-HAN
162 ₫
11/12Th. 2
1 điểm dừngChina Eastern
25h 35mCJU-HAN
164 ₫
12/12Th. 3
3 điểm dừngChina Eastern
50h 55mCJU-HAN
167 ₫
13/3Th. 4
1 điểm dừngScoot
21h 00mCJU-HAN
188 ₫
9/12Th. 7
2 điểm dừng
28h 50mCJU-HAN
194 ₫
16/1Th. 3
1 điểm dừng
27h 35mCJU-HAN
206 ₫
16/1Th. 3
2 điểm dừng
40h 20mCJU-HAN
218 ₫
13/3Th. 4
2 điểm dừng
14h 15mCJU-HAN
255 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

9/12Th. 7
1 điểm dừngChina Eastern
13h 35mCJU-HAN
30/12Th. 7
1 điểm dừngChina Eastern
8h 25mHAN-CJU
264 ₫
14/12Th. 5
1 điểm dừngChina Eastern
13h 35mCJU-HAN
10/1Th. 4
1 điểm dừngChina Eastern
8h 25mHAN-CJU
266 ₫
9/12Th. 7
1 điểm dừngChina Eastern
13h 35mCJU-HAN
31/12CN
1 điểm dừngChina Eastern
20h 30mHAN-CJU
267 ₫
14/12Th. 5
1 điểm dừngChina Eastern
13h 35mCJU-HAN
11/1Th. 5
1 điểm dừngChina Eastern
20h 30mHAN-CJU
270 ₫
20/12Th. 4
1 điểm dừngChina Eastern
13h 35mCJU-HAN
23/12Th. 7
2 điểm dừngChina Eastern
18h 50mHAN-CJU
273 ₫
14/12Th. 5
1 điểm dừngChina Eastern
13h 35mCJU-HAN
11/1Th. 5
2 điểm dừngChina Eastern
23h 15mHAN-CJU
280 ₫
7/3Th. 5
1 điểm dừngCathay Pacific
28h 10mCJU-HAN
13/3Th. 4
1 điểm dừngCathay Pacific
9h 20mHAN-CJU
364 ₫
23/1Th. 3
1 điểm dừngCathay Pacific
12h 25mCJU-HAN
26/1Th. 6
1 điểm dừngCathay Pacific
17h 35mHAN-CJU
393 ₫
18/12Th. 2
1 điểm dừng
13h 35mCJU-HAN
21/12Th. 5
1 điểm dừng
11h 25mHAN-CJU
398 ₫
22/2Th. 5
1 điểm dừngCathay Pacific
12h 25mCJU-HAN
26/2Th. 2
1 điểm dừngCathay Pacific
9h 20mHAN-CJU
399 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Jeju-do đến đến Hà Nội

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

1/12Th. 6
nhiều điểm dừngChina Eastern
25h 10mCJU-HAN
16/12Th. 7
nhiều điểm dừngChina Eastern
20h 30mHAN-CJU
266 ₫
1/12Th. 6
nhiều điểm dừngChina Eastern
26h 55mCJU-HAN
16/12Th. 7
nhiều điểm dừngChina Eastern
20h 30mHAN-CJU
270 ₫
1/12Th. 6
nhiều điểm dừngChina Eastern
26h 55mCJU-HAN
16/12Th. 7
nhiều điểm dừngChina Eastern
42h 50mHAN-CJU
276 ₫
1/12Th. 6
nhiều điểm dừngChina Eastern
26h 55mCJU-HAN
15/12Th. 6
nhiều điểm dừngChina Eastern
8h 25mHAN-CJU
280 ₫
30/11Th. 5
nhiều điểm dừngChina Eastern
20h 00mCJU-HAN
4/12Th. 2
nhiều điểm dừngChina Eastern
20h 10mHAN-CJU
282 ₫
30/11Th. 5
nhiều điểm dừngChina Eastern
8h 00mCJU-HAN
3/12CN
nhiều điểm dừngChina Eastern
8h 25mHAN-CJU
286 ₫
30/11Th. 5
nhiều điểm dừng
8h 00mCJU-HAN
4/12Th. 2
nhiều điểm dừng
31h 55mHAN-CJU
338 ₫
30/11Th. 5
nhiều điểm dừng
28h 50mCJU-HAN
3/12CN
nhiều điểm dừng
8h 25mHAN-CJU
395 ₫
30/11Th. 5
nhiều điểm dừng
13h 30mCJU-HAN
4/12Th. 2
nhiều điểm dừng
17h 45mHAN-CJU
629 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hà Nội

Điểm đến:

Hà Nội (HAN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hà Nội - Jeju-do

Hạng cabin: