Tìm chuyến bay giá rẻ từ Seoul tới Hồ Chí Minh

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng lúc để tìm những ưu đãi cho những chuyến bay đến Hồ Chí Minh

GMP — SGN
2 Thg. 7 — 9 Thg. 71
Khứ hồi
1 người lớn
Phổ thông
Từ?
Đến?
Th. 7 2/7
Th. 7 9/7

Khi nào nên đặt vé máy bay từ Seoul đến Quốc tế Tân Sơn Nhất

Giá khứ hồi theo ước đoán
Giá trung bình mỗi tháng
Giá vé khi đến gần ngày đi

Những mẹo hay nhất để tìm vé giá rẻ

  • Tính trung bình, chuyến bay khởi hành buổi sáng có giá đắt hơn 2% so với chuyến bay buổi tối*.
*Giá trị trung bình của những mức giá thấp nhất hiển thị trên kết quả tìm kiếm của KAYAK cho những chuyến bay khởi hành trong 30 ngày tới

Câu hỏi thường gặp khi đặt vé máy bay từ Seoul tới Hồ Chí Minh

Đặt chuyến bay rẻ từ Seoul đến Hồ Chí Minh

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

30/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 25mGMP-SGN
31/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.141.196 ₫
26/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 40mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
10h 30mSGN-GMP
7.164.457 ₫
16/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.210.979 ₫
21/8CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 05mGMP-SGN
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 05mSGN-GMP
7.257.502 ₫
25/7Th. 2
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
10h 30mSGN-GMP
7.280.763 ₫
10/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
16/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.304.024 ₫
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
26/8Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 30mSGN-GMP
7.350.547 ₫
27/8Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 25mGMP-SGN
29/8Th. 2
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.373.808 ₫
17/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
28h 50mGMP-SGN
24/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.397.069 ₫
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 25mGMP-SGN
25/8Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 05mSGN-GMP
7.420.330 ₫
19/10Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 25mGMP-SGN
21/10Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.443.592 ₫
22/8Th. 2
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
25/8Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 05mSGN-GMP
7.466.853 ₫
26/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 25mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 10mSGN-GMP
7.490.114 ₫
26/8Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 05mGMP-SGN
28/8CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 30mSGN-GMP
7.513.375 ₫
26/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
20h 50mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 10mSGN-GMP
7.536.636 ₫
27/7Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
20h 50mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 25mSGN-GMP
7.559.898 ₫
20/8Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 25mGMP-SGN
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 10mSGN-GMP
7.583.159 ₫
6/8Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 25mGMP-SGN
8/8Th. 2
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.606.420 ₫
19/8Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
25h 50mGMP-SGN
21/8CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 10mSGN-GMP
7.652.943 ₫
4/8Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
22h 40mGMP-SGN
10/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 10mSGN-GMP
7.676.204 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

30/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 25mGMP-SGN
31/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.141.196 ₫
26/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 40mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
10h 30mSGN-GMP
7.164.457 ₫
16/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.210.979 ₫
21/8CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 05mGMP-SGN
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 05mSGN-GMP
7.257.502 ₫
25/7Th. 2
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
10h 30mSGN-GMP
7.280.763 ₫
10/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
16/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.304.024 ₫
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
26/8Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 30mSGN-GMP
7.350.547 ₫
27/8Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 25mGMP-SGN
29/8Th. 2
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.373.808 ₫
17/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
28h 50mGMP-SGN
24/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.397.069 ₫
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 25mGMP-SGN
25/8Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 05mSGN-GMP
7.420.330 ₫
19/10Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 25mGMP-SGN
21/10Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.443.592 ₫
22/8Th. 2
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 15mGMP-SGN
25/8Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 05mSGN-GMP
7.466.853 ₫
26/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 25mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 10mSGN-GMP
7.490.114 ₫
26/8Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
30h 05mGMP-SGN
28/8CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
29h 30mSGN-GMP
7.513.375 ₫
26/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
20h 50mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 10mSGN-GMP
7.536.636 ₫
27/7Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
20h 50mGMP-SGN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 25mSGN-GMP
7.559.898 ₫
20/8Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 25mGMP-SGN
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 10mSGN-GMP
7.583.159 ₫
6/8Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
19h 25mGMP-SGN
8/8Th. 2
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 35mSGN-GMP
7.606.420 ₫
19/8Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
25h 50mGMP-SGN
21/8CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 10mSGN-GMP
7.652.943 ₫
4/8Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
22h 40mGMP-SGN
10/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
18h 10mSGN-GMP
7.676.204 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay Seoul - Hồ Chí Minh

Khởi hành:

Seoul (GMP)Hàn Quốc

Điểm đến:

Hồ Chí Minh (SGN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hồ Chí Minh - Seoul

Tìm nơi xuất phát:

8.467.085 ₫

Tìm kiếm điểm đến:

8.467.085 ₫