Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Southeast Asia đến Busan

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

19/12Th. 3
1 điểm dừng
14h 50mSGN-PUS
127 ₫
13/4Th. 7
bay thẳngVietJet Air
4h 50mSGN-PUS
129 ₫
10/1Th. 4
bay thẳngVietJet Air
4h 05mHAN-PUS
130 ₫
13/12Th. 4
1 điểm dừng
14h 40mSGN-PUS
134 ₫
14/12Th. 5
1 điểm dừngChina Eastern
7h 25mSGN-PUS
230 ₫
30/12Th. 7
1 điểm dừngChina Eastern
12h 40mSGN-PUS
231 ₫
4/3Th. 2
1 điểm dừngJeju Air
17h 00mHAN-PUS
231 ₫
7/2Th. 4
1 điểm dừngJeju Air
13h 05mSGN-PUS
274 ₫
4/5Th. 7
1 điểm dừngKorean Air
7h 30mSGN-PUS
298 ₫
8/4Th. 2
1 điểm dừngKorean Air
7h 30mSGN-PUS
300 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

10/4Th. 4
bay thẳngVietJet Air
4h 50mSGN-PUS
15/4Th. 2
bay thẳngVietJet Air
5h 15mPUS-SGN
252 ₫
18/1Th. 5
bay thẳngVietJet Air
4h 55mSGN-PUS
16/4Th. 3
bay thẳngVietJet Air
5h 15mPUS-SGN
266 ₫
19/12Th. 3
1 điểm dừng
14h 50mSGN-PUS
30/12Th. 7
1 điểm dừng
12h 50mPUS-SGN
271 ₫
20/12Th. 4
1 điểm dừng
12h 40mSGN-PUS
30/12Th. 7
1 điểm dừng
12h 50mPUS-SGN
275 ₫
6/2Th. 3
bay thẳngVietJet Air
4h 05mHAN-PUS
26/2Th. 2
bay thẳngVietJet Air
4h 50mPUS-HAN
278 ₫
19/12Th. 3
bay thẳngVietJet Air
4h 55mSGN-PUS
2/1Th. 3
bay thẳngVietJet Air
5h 40mPUS-SGN
278 ₫
28/3Th. 5
bay thẳngVietJet Air
4h 55mSGN-PUS
2/4Th. 3
bay thẳngVietJet Air
5h 15mPUS-SGN
279 ₫
3/1Th. 4
1 điểm dừngChina Eastern
18h 55mHAN-PUS
12/1Th. 6
1 điểm dừngChina Eastern
9h 35mPUS-HAN
362 ₫
7/1CN
1 điểm dừngChina Eastern
12h 25mHAN-PUS
19/1Th. 6
1 điểm dừngChina Eastern
14h 50mPUS-HAN
364 ₫
14/1CN
1 điểm dừngChina Eastern
12h 25mHAN-PUS
30/1Th. 3
1 điểm dừngChina Eastern
26h 50mPUS-HAN
367 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Southeast Asia đến đến Busan

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

10/12CN
nhiều điểm dừngVietJet Air
12h 40mSGN-PUS
20/12Th. 4
nhiều điểm dừngVietJet Air
25h 40mPUS-SGN
269 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngVietJet Air
12h 40mSGN-PUS
15/12Th. 6
nhiều điểm dừngVietJet Air
12h 55mPUS-SGN
282 ₫
9/12Th. 7
nhiều điểm dừng
7h 50mHAN-PUS
14/12Th. 5
nhiều điểm dừng
18h 40mPUS-HAN
328 ₫
8/12Th. 6
nhiều điểm dừng
23h 45mSGN-PUS
10/12CN
nhiều điểm dừng
29h 45mPUS-SGN
335 ₫
9/12Th. 7
nhiều điểm dừngChina Eastern
7h 10mHAN-PUS
14/12Th. 5
nhiều điểm dừngChina Eastern
26h 50mPUS-HAN
363 ₫
9/12Th. 7
nhiều điểm dừngChina Eastern
7h 10mHAN-PUS
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngChina Eastern
21h 10mPUS-HAN
368 ₫
10/12CN
nhiều điểm dừngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
29h 25mHAN-PUS
15/12Th. 6
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
4h 40mPUS-HAN
660 ₫
9/12Th. 7
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
3h 50mHAN-PUS
15/12Th. 6
bay thẳngHãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
4h 40mPUS-HAN
716 ₫
9/12Th. 7
nhiều điểm dừngAir China
13h 35mHAN-PUS
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngAir China
32h 20mPUS-HAN
764 ₫
9/12Th. 7
nhiều điểm dừngAir China
13h 35mHAN-PUS
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngAir China
32h 20mPUS-HAN
769 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Busan

Điểm đến:

Busan (PUS)Hàn Quốc

Ưu đãi vé chiều về:

Busan - Southeast Asia

Hạng cabin:

1.505.220 ₫

Tìm nơi xuất phát:

  • Chuyến bay » 
  • Southeast Asia

Tìm kiếm điểm đến:

  • Chuyến bay » 
  • Hàn Quốc » 
  • Busan