Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Southeast Asia đến Ontario

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

27/3Th. 4
1 điểm dừngChina Airlines
20h 35mSGN-ONT
530 ₫
14/3Th. 5
1 điểm dừngChina Airlines
37h 45mSGN-ONT
532 ₫
4/6Th. 3
2 điểm dừngUnited Airlines
31h 01mSGN-ONT
536 ₫
20/12Th. 4
2 điểm dừngUnited Airlines
51h 16mHAN-ONT
543 ₫
20/1Th. 7
2 điểm dừngJapan Airlines
22h 57mSGN-ONT
546 ₫
12/3Th. 3
3 điểm dừng
39h 55mSGN-ONT
553 ₫
16/3Th. 7
2 điểm dừng
35h 30mSGN-ONT
580 ₫
16/1Th. 3
2 điểm dừngJapan Airlines
22h 57mSGN-ONT
676 ₫
26/12Th. 3
2 điểm dừngAmerican Airlines
25h 57mSGN-ONT
760 ₫
26/12Th. 3
2 điểm dừngAmerican Airlines
33h 36mSGN-ONT
761 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

8/3Th. 6
1 điểm dừngChina Airlines
20h 35mSGN-ONT
17/5Th. 6
1 điểm dừngChina Airlines
26h 35mONT-SGN
853 ₫
25/1Th. 5
1 điểm dừngChina Airlines
37h 45mSGN-ONT
19/3Th. 3
1 điểm dừngChina Airlines
27h 05mONT-SGN
905 ₫
24/1Th. 4
2 điểm dừngUnited Airlines
36h 26mSGN-ONT
19/3Th. 3
2 điểm dừngUnited Airlines
29h 00mONT-SGN
917 ₫
30/1Th. 3
2 điểm dừngUnited Airlines
35h 16mHAN-ONT
28/2Th. 4
2 điểm dừngUnited Airlines
26h 05mONT-HAN
926 ₫
8/3Th. 6
2 điểm dừng
39h 24mSGN-ONT
18/5Th. 7
2 điểm dừng
34h 35mONT-SGN
1.016 ₫
7/3Th. 5
2 điểm dừng
32h 50mSGN-ONT
18/5Th. 7
2 điểm dừng
25h 25mONT-SGN
1.039 ₫
28/3Th. 5
2 điểm dừngAmerican Airlines
34h 51mHAN-ONT
2/5Th. 5
2 điểm dừngAmerican Airlines
31h 51mONT-HAN
1.176 ₫
28/3Th. 5
2 điểm dừngAmerican Airlines
37h 59mHAN-ONT
28/4CN
3 điểm dừngAmerican Airlines
36h 20mONT-HAN
1.181 ₫
15/4Th. 2
2 điểm dừngQatar Airways
49h 48mHAN-ONT
5/5CN
2 điểm dừngQatar Airways
41h 45mONT-HAN
1.255 ₫
3/1Th. 4
2 điểm dừngQatar Airways
50h 17mSGN-ONT
17/1Th. 4
2 điểm dừngQatar Airways
40h 10mONT-SGN
2.798 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Southeast Asia đến đến Ontario

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

13/12Th. 4
nhiều điểm dừngChina Airlines
20h 35mSGN-ONT
7/1CN
nhiều điểm dừngChina Airlines
20h 15mONT-SGN
1.065 ₫
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngChina Airlines
20h 35mSGN-ONT
6/1Th. 7
nhiều điểm dừngChina Airlines
20h 15mONT-SGN
1.184 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngUnited Airlines
38h 19mSGN-ONT
19/12Th. 3
nhiều điểm dừngUnited Airlines
24h 50mONT-SGN
1.217 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngUnited Airlines
31h 32mSGN-ONT
19/12Th. 3
nhiều điểm dừngUnited Airlines
27h 15mONT-SGN
1.219 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngChina Airlines
20h 35mSGN-ONT
19/12Th. 3
nhiều điểm dừngChina Airlines
20h 15mONT-SGN
1.383 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừng
17h 25mSGN-ONT
19/12Th. 3
nhiều điểm dừng
25h 10mONT-SGN
1.951 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Ontario

Điểm đến:

Ontario (ONT)Mỹ

Ưu đãi vé chiều về:

Ontario - Southeast Asia

Hạng cabin:

3.326.050 ₫

Tìm nơi xuất phát:

  • Chuyến bay » 
  • Southeast Asia

Tìm kiếm điểm đến:

  • Chuyến bay » 
  • Mỹ » 
  • California » 
  • Ontario