Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Southeast Asia đến San Diego

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

12/12Th. 3
3 điểm dừng
38h 36mSGN-SAN
505 ₫
14/12Th. 5
2 điểm dừng
30h 11mHAN-SAN
523 ₫
13/12Th. 4
2 điểm dừngANA
38h 16mHAN-SAN
536 ₫
12/4Th. 6
2 điểm dừngUnited Airlines
30h 58mSGN-SAN
539 ₫
12/12Th. 3
2 điểm dừngJapan Airlines
21h 49mSGN-SAN
541 ₫
9/3Th. 7
2 điểm dừngANA
25h 23mSGN-SAN
547 ₫
11/12Th. 2
2 điểm dừngJapan Airlines
21h 49mSGN-SAN
551 ₫
1/5Th. 4
2 điểm dừngEVA Air
22h 27mSGN-SAN
603 ₫
11/3Th. 2
2 điểm dừngEVA Air
22h 59mSGN-SAN
660 ₫
25/2CN
3 điểm dừngUnited Airlines
26h 01mSGN-SAN
899 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

22/3Th. 6
2 điểm dừngKorean Air
47h 01mSGN-SAN
14/4CN
2 điểm dừngKorean Air
25h 40mSAN-SGN
978 ₫
21/3Th. 5
2 điểm dừng
45h 21mSGN-SAN
14/4CN
2 điểm dừng
24h 50mSAN-SGN
1.274 ₫
26/3Th. 3
2 điểm dừngUnited Airlines
28h 33mHAN-SAN
27/3Th. 4
2 điểm dừngUnited Airlines
39h 05mSAN-HAN
1.334 ₫
22/3Th. 6
2 điểm dừngAmerican Airlines
27h 50mSGN-SAN
14/4CN
1 điểm dừngAmerican Airlines
18h 50mSAN-SGN
1.467 ₫
21/3Th. 5
2 điểm dừng
45h 21mSGN-SAN
14/4CN
1 điểm dừng
18h 50mSAN-SGN
1.757 ₫
22/3Th. 6
1 điểm dừngAmerican Airlines
16h 55mSGN-SAN
14/4CN
1 điểm dừngAmerican Airlines
18h 50mSAN-SGN
1.982 ₫
25/4Th. 5
2 điểm dừngUnited Airlines
21h 57mSGN-SAN
15/5Th. 4
2 điểm dừngUnited Airlines
34h 35mSAN-SGN
3.159 ₫
25/1Th. 5
2 điểm dừngANA
27h 24mSGN-SAN
15/2Th. 5
2 điểm dừngANA
24h 30mSAN-SGN
3.175 ₫
27/3Th. 4
2 điểm dừng
19h 37mHAN-SAN
27/3Th. 4
2 điểm dừng
26h 32mSAN-HAN
3.949 ₫
24/1Th. 4
2 điểm dừngEVA Air
24h 06mSGN-SAN
15/2Th. 5
2 điểm dừngEVA Air
24h 10mSAN-SGN
4.623 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến San Diego

Điểm đến:

San Diego (SAN)Mỹ

Ưu đãi vé chiều về:

San Diego - Southeast Asia

Hạng cabin:

5.047.318 ₫

Tìm kiếm điểm đến:

  • Chuyến bay » 
  • Mỹ » 
  • California » 
  • San Diego