Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Washington đến Hồ Chí Minh

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

28/3Th. 5
1 điểm dừngSingapore Airlines
35h 15mSEA-SGN
316 ₫
2/3Th. 7
1 điểm dừngSingapore Airlines
42h 55mSEA-SGN
325 ₫
2/3Th. 7
1 điểm dừng
32h 45mSEA-SGN
499 ₫
2/3Th. 7
2 điểm dừng
33h 30mSEA-SGN
500 ₫
24/3CN
2 điểm dừngAir Canada
38h 45mSEA-SGN
604 ₫
10/2Th. 7
1 điểm dừngAsiana Airlines
19h 00mSEA-SGN
660 ₫
10/2Th. 7
1 điểm dừngAsiana Airlines
19h 00mSEA-SGN
662 ₫
8/2Th. 5
1 điểm dừngKorean Air
21h 25mSEA-SGN
679 ₫
5/1Th. 6
2 điểm dừngAir Canada
37h 45mSEA-SGN
728 ₫
31/12CN
1 điểm dừngKorean Air
20h 25mSEA-SGN
770 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

30/4Th. 3
1 điểm dừngSingapore Airlines
34h 35mSEA-SGN
3/6Th. 2
1 điểm dừngSingapore Airlines
27h 05mSGN-SEA
577 ₫
30/4Th. 3
1 điểm dừngSingapore Airlines
34h 35mSEA-SGN
29/5Th. 4
1 điểm dừngSingapore Airlines
27h 05mSGN-SEA
616 ₫
2/5Th. 5
1 điểm dừngSingapore Airlines
34h 35mSEA-SGN
3/6Th. 2
1 điểm dừngSingapore Airlines
27h 05mSGN-SEA
623 ₫
24/4Th. 4
2 điểm dừngAir Canada
28h 55mSEA-SGN
8/5Th. 4
2 điểm dừngAir Canada
39h 44mSGN-SEA
874 ₫
7/5Th. 3
1 điểm dừngKorean Air
19h 55mSEA-SGN
21/5Th. 3
1 điểm dừngKorean Air
16h 25mSGN-SEA
933 ₫
24/4Th. 4
2 điểm dừngKorean Air
25h 35mSEA-SGN
8/5Th. 4
1 điểm dừngKorean Air
16h 25mSGN-SEA
938 ₫
18/1Th. 5
1 điểm dừngDelta
34h 55mSEA-SGN
18/2CN
1 điểm dừngDelta
34h 00mSGN-SEA
958 ₫
1/5Th. 4
1 điểm dừngAsiana Airlines
18h 50mSEA-SGN
31/5Th. 6
1 điểm dừngAsiana Airlines
38h 25mSGN-SEA
965 ₫
17/4Th. 4
1 điểm dừngAsiana Airlines
18h 50mSEA-SGN
30/5Th. 5
1 điểm dừngAsiana Airlines
26h 25mSGN-SEA
975 ₫
31/3CN
2 điểm dừngDelta
37h 00mSEA-SGN
3/5Th. 6
2 điểm dừngDelta
28h 08mSGN-SEA
1.017 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Washington đến đến Hồ Chí Minh

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

5/12Th. 3
nhiều điểm dừngEVA Air
19h 20mSEA-SGN
24/12CN
nhiều điểm dừngEVA Air
36h 49mSGN-SEA
1.249 ₫
5/12Th. 3
nhiều điểm dừngEVA Air
19h 20mSEA-SGN
25/12Th. 2
nhiều điểm dừngEVA Air
25h 59mSGN-SEA
1.266 ₫
5/12Th. 3
nhiều điểm dừngDelta
22h 00mSEA-SGN
25/12Th. 2
nhiều điểm dừngDelta
29h 35mSGN-SEA
1.278 ₫
5/12Th. 3
nhiều điểm dừngEVA Air
23h 55mSEA-SGN
25/12Th. 2
nhiều điểm dừngEVA Air
25h 59mSGN-SEA
1.317 ₫
5/12Th. 3
nhiều điểm dừngEVA Air
21h 05mSEA-SGN
24/12CN
nhiều điểm dừngEVA Air
31h 15mSGN-SEA
1.323 ₫
5/12Th. 3
nhiều điểm dừngAsiana Airlines
28h 55mSEA-SGN
24/12CN
nhiều điểm dừngAsiana Airlines
25h 50mSGN-SEA
2.255 ₫
5/12Th. 3
nhiều điểm dừngAsiana Airlines
40h 45mSEA-SGN
24/12CN
nhiều điểm dừngAsiana Airlines
33h 29mSGN-SEA
3.536 ₫
8/12Th. 6
nhiều điểm dừng
35h 25mSEA-SGN
19/12Th. 3
nhiều điểm dừng
29h 05mSGN-SEA
5.345 ₫
8/12Th. 6
nhiều điểm dừng
32h 15mSEA-SGN
19/12Th. 3
nhiều điểm dừng
22h 30mSGN-SEA
5.527 ₫
9/12Th. 7
nhiều điểm dừngAmerican Airlines
37h 51mSEA-SGN
21/12Th. 5
nhiều điểm dừngAmerican Airlines
28h 20mSGN-SEA
9.989 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hồ Chí Minh

Điểm đến:

Hồ Chí Minh (SGN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hồ Chí Minh - Washington

Hạng cabin: