Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Bali đến Hồ Chí Minh

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

11/1Th. 5
1 điểm dừngScoot
7h 20mDPS-SGN
65 ₫
8/1Th. 2
1 điểm dừngScoot
23h 10mDPS-SGN
66 ₫
8/12Th. 6
bay thẳngVietJet Air
3h 50mDPS-SGN
72 ₫
5/12Th. 3
bay thẳngVietJet Air
3h 50mDPS-SGN
73 ₫
9/2Th. 6
2 điểm dừng
30h 30mDPS-SGN
108 ₫
1/4Th. 2
1 điểm dừngAirAsia
11h 45mDPS-SGN
110 ₫
11/1Th. 5
2 điểm dừng
9h 50mDPS-SGN
116 ₫
3/1Th. 4
1 điểm dừngAirAsia
13h 10mDPS-SGN
132 ₫
4/12Th. 2
1 điểm dừngThai AirAsia
10h 10mDPS-SGN
146 ₫
3/12CN
1 điểm dừngThai AirAsia
15h 25mDPS-SGN
152 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

20/3Th. 4
1 điểm dừng
7h 20mDPS-SGN
19/4Th. 6
bay thẳng
3h 50mSGN-DPS
146 ₫
28/12Th. 5
bay thẳng
3h 50mDPS-SGN
5/1Th. 6
1 điểm dừng
14h 40mSGN-DPS
147 ₫
28/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
3h 50mDPS-SGN
5/1Th. 6
bay thẳngVietJet Air
3h 50mSGN-DPS
148 ₫
23/1Th. 3
1 điểm dừngScoot
28h 15mDPS-SGN
1/2Th. 5
1 điểm dừngScoot
18h 30mSGN-DPS
149 ₫
15/12Th. 6
bay thẳngVietJet Air
3h 50mDPS-SGN
18/12Th. 2
bay thẳngVietJet Air
3h 50mSGN-DPS
155 ₫
23/2Th. 6
1 điểm dừngScoot
7h 20mDPS-SGN
29/2Th. 5
1 điểm dừngScoot
7h 35mSGN-DPS
180 ₫
16/12Th. 7
1 điểm dừngMalaysia Airlines
15h 45mDPS-SGN
20/12Th. 4
1 điểm dừngMalaysia Airlines
6h 25mSGN-DPS
273 ₫
6/2Th. 3
1 điểm dừngMalaysia Airlines
15h 45mDPS-SGN
3/3CN
1 điểm dừngMalaysia Airlines
16h 10mSGN-DPS
277 ₫
22/2Th. 5
1 điểm dừngPhilippine Airlines
14h 30mDPS-SGN
29/2Th. 5
1 điểm dừngPhilippine Airlines
13h 24mSGN-DPS
370 ₫
29/12Th. 6
1 điểm dừngPhilippine Airlines
8h 35mDPS-SGN
8/1Th. 2
1 điểm dừngPhilippine Airlines
13h 24mSGN-DPS
413 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Bali đến đến Hồ Chí Minh

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

1/12Th. 6
nhiều điểm dừng
23h 10mDPS-SGN
12/12Th. 3
nhiều điểm dừng
28h 20mSGN-DPS
236 ₫
1/12Th. 6
nhiều điểm dừng
23h 10mDPS-SGN
11/12Th. 2
nhiều điểm dừng
29h 35mSGN-DPS
242 ₫
3/12CN
bay thẳngVietJet Air
3h 50mDPS-SGN
7/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
3h 50mSGN-DPS
280 ₫
1/12Th. 6
nhiều điểm dừngMalaysia Airlines
21h 50mDPS-SGN
8/12Th. 6
nhiều điểm dừngMalaysia Airlines
6h 25mSGN-DPS
286 ₫
30/11Th. 5
nhiều điểm dừngMalaysia Airlines
15h 45mDPS-SGN
4/12Th. 2
nhiều điểm dừngMalaysia Airlines
6h 25mSGN-DPS
331 ₫
1/12Th. 6
bay thẳngVietJet Air
3h 50mDPS-SGN
8/12Th. 6
nhiều điểm dừngVietJet Air
16h 35mSGN-DPS
347 ₫
2/12Th. 7
nhiều điểm dừngSingapore Airlines
8h 45mDPS-SGN
2/12Th. 7
nhiều điểm dừngSingapore Airlines
12h 45mSGN-DPS
651 ₫
1/12Th. 6
nhiều điểm dừngChina Eastern
24h 35mDPS-SGN
7/12Th. 5
nhiều điểm dừngChina Eastern
21h 25mSGN-DPS
691 ₫
29/11Th. 4
nhiều điểm dừngSingapore Airlines
8h 45mDPS-SGN
29/11Th. 4
nhiều điểm dừngSingapore Airlines
14h 15mSGN-DPS
717 ₫
30/11Th. 5
nhiều điểm dừngChina Eastern
24h 35mDPS-SGN
10/12CN
nhiều điểm dừngChina Eastern
21h 25mSGN-DPS
932 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hồ Chí Minh

Điểm đến:

Hồ Chí Minh (SGN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hồ Chí Minh - Bali

Hạng cabin:

3.709.091 ₫