Tìm chuyến bay
Ưu đãi
Số liệu kiến giải
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp
Chuyến bay thẳng

Chuyến bay Na-gôi-a - Hồ Chí Minh

Khởi hành:

Na-gôi-a (NGO)Nhật Bản

Điểm đến:

Hồ Chí Minh (SGN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hồ Chí Minh - Na-gôi-a

Hạng cabin: