Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Nebraska đến Hồ Chí Minh

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

7/12Th. 5
3 điểm dừng
51h 49mOMA-SGN
768 ₫
5/12Th. 3
2 điểm dừngAmerican Airlines
35h 30mOMA-SGN
797 ₫
7/12Th. 5
2 điểm dừngEVA Air
30h 55mOMA-SGN
894 ₫
6/12Th. 4
3 điểm dừng
45h 36mOMA-SGN
925 ₫
6/12Th. 4
2 điểm dừng
32h 40mOMA-SGN
936 ₫
6/12Th. 4
2 điểm dừngDelta
26h 45mOMA-SGN
1.179 ₫
26/12Th. 3
2 điểm dừngAmerican Airlines
41h 35mOMA-SGN
1.243 ₫
5/12Th. 3
3 điểm dừng
30h 33mOMA-SGN
1.326 ₫
6/12Th. 4
3 điểm dừngAmerican Airlines
28h 13mOMA-SGN
3.655 ₫
26/12Th. 3
3 điểm dừng
37h 11mOMA-SGN
4.850 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

2/5Th. 5
2 điểm dừngDelta
44h 05mOMA-SGN
5/6Th. 4
2 điểm dừngDelta
26h 28mSGN-OMA
1.342 ₫
2/5Th. 5
2 điểm dừngUnited Airlines
44h 51mOMA-SGN
5/6Th. 4
3 điểm dừngUnited Airlines
43h 26mSGN-OMA
1.382 ₫
2/5Th. 5
2 điểm dừng
31h 58mOMA-SGN
4/6Th. 3
2 điểm dừng
34h 09mSGN-OMA
1.525 ₫
23/5Th. 5
2 điểm dừngAmerican Airlines
38h 22mOMA-SGN
1/7Th. 2
2 điểm dừngAmerican Airlines
40h 31mSGN-OMA
1.542 ₫
18/5Th. 7
2 điểm dừngUnited Airlines
25h 25mLNK-SGN
20/8Th. 3
2 điểm dừngUnited Airlines
47h 48mSGN-LNK
1.825 ₫
1/1Th. 2
2 điểm dừngAmerican Airlines
35h 15mOMA-SGN
29/2Th. 5
2 điểm dừngAmerican Airlines
64h 00mSGN-OMA
1.849 ₫
23/5Th. 5
2 điểm dừngUnited Airlines
29h 45mOMA-SGN
1/7Th. 2
3 điểm dừngUnited Airlines
51h 41mSGN-OMA
1.883 ₫
2/5Th. 5
3 điểm dừng
44h 50mOMA-SGN
4/6Th. 3
2 điểm dừng
33h 19mSGN-OMA
3.161 ₫
23/5Th. 5
2 điểm dừng
25h 25mOMA-SGN
30/6CN
2 điểm dừng
33h 19mSGN-OMA
3.735 ₫
2/5Th. 5
3 điểm dừngAmerican Airlines
27h 54mOMA-SGN
5/6Th. 4
3 điểm dừngAmerican Airlines
25h 52mSGN-OMA
4.495 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hồ Chí Minh

Điểm đến:

Hồ Chí Minh (SGN)Việt Nam

Hạng cabin: