Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Southeast Asia đến Washington

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

25/12Th. 2
3 điểm dừng
41h 40mSGN-IAD
579 ₫
4/5Th. 7
2 điểm dừngEVA Air
27h 02mSGN-IAD
662 ₫
5/5CN
2 điểm dừngEVA Air
49h 00mSGN-IAD
701 ₫
5/5CN
2 điểm dừng
38h 14mSGN-DCA
714 ₫
13/3Th. 4
2 điểm dừngChina Airlines
44h 57mSGN-DCA
781 ₫
5/5CN
2 điểm dừngAmerican Airlines
34h 27mSGN-BWI
882 ₫
24/12CN
2 điểm dừngJapan Airlines
25h 18mSGN-BWI
889 ₫
24/12CN
2 điểm dừngJapan Airlines
33h 15mSGN-DCA
961 ₫
25/12Th. 2
1 điểm dừngANA
22h 15mSGN-IAD
994 ₫
10/1Th. 4
1 điểm dừngANA
22h 15mSGN-IAD
1.112 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

4/2CN
2 điểm dừngANA
24h 45mSGN-IAD
6/2Th. 3
1 điểm dừngANA
22h 45mIAD-SGN
909 ₫
20/5Th. 2
1 điểm dừngUnited Airlines
28h 00mSGN-IAD
10/7Th. 4
2 điểm dừngUnited Airlines
27h 25mIAD-SGN
990 ₫
4/2CN
1 điểm dừngQatar Airways
43h 00mSGN-IAD
6/2Th. 3
1 điểm dừngQatar Airways
29h 05mIAD-SGN
1.282 ₫
11/1Th. 5
2 điểm dừng
23h 35mSGN-IAD
25/1Th. 5
2 điểm dừng
28h 55mIAD-SGN
1.283 ₫
10/1Th. 4
2 điểm dừng
23h 35mSGN-IAD
25/1Th. 5
2 điểm dừng
28h 55mIAD-SGN
1.428 ₫
4/3Th. 2
2 điểm dừngAmerican Airlines
30h 20mSGN-BWI
6/5Th. 2
2 điểm dừngAmerican Airlines
27h 39mBWI-SGN
1.450 ₫
10/1Th. 4
2 điểm dừngAmerican Airlines
35h 30mSGN-IAD
24/1Th. 4
2 điểm dừngAmerican Airlines
35h 10mIAD-SGN
1.492 ₫
10/1Th. 4
2 điểm dừngEVA Air
39h 23mSGN-DCA
23/1Th. 3
2 điểm dừngEVA Air
40h 50mDCA-SGN
1.516 ₫
10/1Th. 4
2 điểm dừngEVA Air
36h 13mSGN-DCA
23/1Th. 3
2 điểm dừngEVA Air
48h 45mDCA-SGN
1.544 ₫
12/1Th. 6
1 điểm dừngQatar Airways
24h 40mSGN-IAD
23/1Th. 3
1 điểm dừngQatar Airways
29h 05mIAD-SGN
2.009 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Southeast Asia đến đến Washington

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

13/12Th. 4
nhiều điểm dừngANA
25h 29mSGN-IAD
21/2Th. 4
nhiều điểm dừngANA
22h 45mIAD-SGN
1.151 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngQatar Airways
43h 00mSGN-IAD
24/1Th. 4
nhiều điểm dừngQatar Airways
38h 35mIAD-SGN
1.180 ₫
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngQatar Airways
32h 00mSGN-IAD
21/2Th. 4
nhiều điểm dừngQatar Airways
29h 05mIAD-SGN
1.215 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngANA
25h 29mSGN-IAD
24/1Th. 4
nhiều điểm dừngANA
22h 45mIAD-SGN
1.216 ₫
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngUnited Airlines
33h 58mSGN-IAD
21/2Th. 4
nhiều điểm dừngUnited Airlines
35h 50mIAD-SGN
1.217 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngEVA Air
26h 55mSGN-IAD
21/2Th. 4
nhiều điểm dừngEVA Air
30h 50mIAD-SGN
1.274 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngAmerican Airlines
42h 42mSGN-BWI
24/1Th. 4
nhiều điểm dừngAmerican Airlines
53h 46mBWI-SGN
1.296 ₫
13/12Th. 4
nhiều điểm dừng
37h 08mSGN-BWI
21/2Th. 4
nhiều điểm dừng
35h 37mBWI-SGN
1.305 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừng
27h 37mSGN-BWI
21/2Th. 4
nhiều điểm dừng
27h 40mBWI-SGN
1.455 ₫
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngAmerican Airlines
34h 11mSGN-BWI
21/2Th. 4
nhiều điểm dừngAmerican Airlines
35h 37mBWI-SGN
2.255 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Washington

Ưu đãi vé chiều về:

Washington - Southeast Asia

Hạng cabin:

1.113.802 ₫

Tìm nơi xuất phát:

  • Chuyến bay » 
  • Southeast Asia

Tìm kiếm điểm đến:

  • Chuyến bay » 
  • Mỹ » 
  • District of Columbia » 
  • Washington