Tìm chuyến bay
Ưu đãi
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ đi Sác-cra-men-tô

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

 
Chỉ bay một chiều? Dưới đây là một số ưu đãi tốt nhất cho các chuyến bay một chiều đến Sác-cra-men-tô đã được tìm thấy trên KAYAK trong 72 giờ qua.
30/1Th. 3
2 điểm dừngEVA Air
19h 26mHAN-SMF
673 ₫
29/1Th. 2
2 điểm dừngUnited Airlines
35h 34mHAN-SMF
705 ₫
2/4Th. 3
2 điểm dừng
31h 27mSGN-SMF
737 ₫
29/3Th. 6
2 điểm dừng
31h 30mSGN-SMF
747 ₫
26/3Th. 3
2 điểm dừng
33h 06mSGN-SMF
760 ₫
1/4Th. 2
2 điểm dừng
33h 18mSGN-SMF
765 ₫
27/3Th. 4
2 điểm dừngSingapore Airlines
32h 14mSGN-SMF
775 ₫
28/3Th. 5
2 điểm dừng
33h 06mSGN-SMF
782 ₫
31/3CN
2 điểm dừngSingapore Airlines
35h 18mSGN-SMF
825 ₫
30/1Th. 3
3 điểm dừngSingapore Airlines
41h 34mHAN-SMF
902 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi chuyến bay nội địa thời gian gần đây

22/1Th. 2
nhiều điểm dừngSpirit Airlines
13h 06mLAX-SMF
29/1Th. 2
nhiều điểm dừngSpirit Airlines
6h 03mSMF-LAX
94 ₫
16/1Th. 3
nhiều điểm dừngSpirit Airlines
13h 01mSEA-SMF
26/1Th. 6
nhiều điểm dừngSpirit Airlines
14h 03mSMF-SEA
96 ₫
17/1Th. 4
bay thẳngDelta
1h 55mSEA-SMF
24/1Th. 4
bay thẳngDelta
2h 09mSMF-SEA
118 ₫
13/1Th. 7
nhiều điểm dừngDelta
5h 59mSEA-SMF
23/1Th. 3
bay thẳngDelta
2h 09mSMF-SEA
128 ₫
18/1Th. 5
bay thẳngAlaska Airlines
1h 47mSAN-SMF
21/1CN
bay thẳngAlaska Airlines
1h 37mSMF-SAN
134 ₫
30/12Th. 7
bay thẳngAlaska Airlines
1h 56mSEA-SMF
6/1Th. 7
bay thẳngAlaska Airlines
2h 04mSMF-SEA
138 ₫
24/1Th. 4
bay thẳngJetBlue
6h 37mJFK-SMF
31/1Th. 4
bay thẳngJetBlue
5h 09mSMF-JFK
198 ₫
9/1Th. 3
bay thẳngJetBlue
6h 37mJFK-SMF
11/1Th. 5
bay thẳngJetBlue
5h 09mSMF-JFK
208 ₫
8/1Th. 2
bay thẳngUnited Airlines
1h 37mLAX-SMF
20/1Th. 7
bay thẳngUnited Airlines
1h 40mSMF-LAX
223 ₫
25/12Th. 2
bay thẳngUnited Airlines
1h 37mLAX-SMF
31/12CN
bay thẳngUnited Airlines
1h 40mSMF-LAX
270 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Sác-cra-men-tô

Điểm đến:

Sác-cra-men-tô (SMF)Mỹ

Ưu đãi vé chiều về:

Sác-cra-men-tô - Việt Nam

Hạng cabin: