Tìm chuyến bay
Ưu đãi
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ đi Santa Ana

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

 
Chỉ bay một chiều? Dưới đây là một số ưu đãi tốt nhất cho các chuyến bay một chiều đến Santa Ana đã được tìm thấy trên KAYAK trong 72 giờ qua.
21/1CN
2 điểm dừngJapan Airlines
21h 02mSGN-SNA
541 ₫
29/1Th. 2
2 điểm dừngJapan Airlines
21h 02mSGN-SNA
546 ₫
28/1CN
2 điểm dừng
28h 08mSGN-SNA
580 ₫
21/1CN
3 điểm dừng
42h 47mSGN-SNA
589 ₫
15/5Th. 4
2 điểm dừngEVA Air
22h 06mHAN-SNA
624 ₫
18/1Th. 5
2 điểm dừngUnited Airlines
28h 10mSGN-SNA
636 ₫
9/2Th. 6
2 điểm dừngUnited Airlines
28h 35mSGN-SNA
639 ₫
20/2Th. 3
2 điểm dừngEVA Air
31h 29mHAN-SNA
659 ₫
14/12Th. 5
2 điểm dừngAmerican Airlines
35h 19mHAN-SNA
769 ₫
21/12Th. 5
2 điểm dừngAmerican Airlines
47h 09mSGN-SNA
773 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

16/5Th. 5
2 điểm dừngUnited Airlines
22h 08mSGN-SNA
30/6CN
2 điểm dừngUnited Airlines
23h 40mSNA-SGN
1.043 ₫
18/12Th. 2
2 điểm dừng
29h 19mHAN-SNA
19/1Th. 6
2 điểm dừng
25h 00mSNA-HAN
1.048 ₫
17/12CN
2 điểm dừngANA
29h 19mHAN-SNA
19/1Th. 6
2 điểm dừngANA
25h 00mSNA-HAN
1.061 ₫
19/12Th. 3
2 điểm dừngANA
29h 29mHAN-SNA
18/1Th. 5
2 điểm dừngANA
25h 00mSNA-HAN
1.067 ₫
26/4Th. 6
2 điểm dừngJapan Airlines
22h 41mSGN-SNA
16/5Th. 5
2 điểm dừngJapan Airlines
24h 55mSNA-SGN
1.126 ₫
20/12Th. 4
2 điểm dừngAmerican Airlines
37h 26mHAN-SNA
21/1CN
2 điểm dừngAmerican Airlines
36h 32mSNA-HAN
1.236 ₫
19/12Th. 3
2 điểm dừngAmerican Airlines
37h 26mHAN-SNA
19/1Th. 6
3 điểm dừngAmerican Airlines
35h 50mSNA-HAN
1.241 ₫
31/1Th. 4
2 điểm dừngQatar Airways
46h 53mHAN-SNA
28/2Th. 4
2 điểm dừngQatar Airways
38h 25mSNA-HAN
1.327 ₫
20/2Th. 3
2 điểm dừngQatar Airways
48h 25mSGN-SNA
27/2Th. 3
2 điểm dừngQatar Airways
39h 10mSNA-SGN
1.593 ₫
22/12Th. 6
2 điểm dừngJapan Airlines
31h 40mHAN-SNA
18/1Th. 5
2 điểm dừngJapan Airlines
24h 30mSNA-HAN
2.297 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi chuyến bay nội địa thời gian gần đây

10/2Th. 7
nhiều điểm dừngSpirit Airlines
13h 23mPDX-SNA
13/2Th. 3
nhiều điểm dừngSpirit Airlines
11h 03mSNA-PDX
87 ₫
4/1Th. 5
nhiều điểm dừngSpirit Airlines
4h 51mOAK-SNA
6/1Th. 7
nhiều điểm dừngSpirit Airlines
9h 25mSNA-OAK
88 ₫
6/2Th. 3
bay thẳngAlaska Airlines
2h 47mSEA-SNA
6/2Th. 3
bay thẳngAlaska Airlines
2h 54mSNA-SEA
133 ₫
24/1Th. 4
bay thẳngAlaska Airlines
2h 24mPDX-SNA
30/1Th. 3
bay thẳngAlaska Airlines
2h 31mSNA-PDX
138 ₫
13/1Th. 7
bay thẳngDelta
2h 56mSEA-SNA
17/1Th. 4
bay thẳngDelta
3h 01mSNA-SEA
138 ₫
3/1Th. 4
bay thẳngDelta
2h 52mSEA-SNA
10/1Th. 4
bay thẳngDelta
3h 03mSNA-SEA
148 ₫
5/1Th. 6
nhiều điểm dừng
13h 33mEWR-SNA
12/1Th. 6
nhiều điểm dừng
15h 08mSNA-EWR
217 ₫
5/1Th. 6
nhiều điểm dừng
13h 33mEWR-SNA
12/1Th. 6
nhiều điểm dừng
7h 12mSNA-EWR
267 ₫
25/12Th. 2
bay thẳngUnited Airlines
1h 33mSFO-SNA
1/1Th. 2
bay thẳngUnited Airlines
1h 40mSNA-SFO
303 ₫
28/12Th. 5
bay thẳngUnited Airlines
1h 33mSFO-SNA
4/1Th. 5
bay thẳngUnited Airlines
1h 35mSNA-SFO
306 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những chuyến bay phút chót bay đến Santa Ana

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

 
Các ưu đãi chuyến bay vào phút cuối này là những chuyến bay rẻ nhất được tìm thấy trên KAYAK trong 72 giờ qua cho các chuyến bay đến Santa Ana sẽ khởi hành trong 10 ngày tới.
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngEmirates
33h 20mSGN-SNA
19/12Th. 3
nhiều điểm dừngEmirates
41h 41mSNA-SGN
3.221 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngEmirates
33h 20mSGN-SNA
19/12Th. 3
nhiều điểm dừngEmirates
41h 41mSNA-SGN
3.316 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Santa Ana

Điểm đến:

Santa Ana (SNA)Mỹ

Ưu đãi vé chiều về:

Santa Ana - Việt Nam

Hạng cabin:

Tìm kiếm điểm đến: