Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Illinois đến Hà Nội

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

6/2Th. 3
3 điểm dừng
47h 30mORD-HAN
600 ₫
8/2Th. 5
3 điểm dừng
53h 35mORD-HAN
601 ₫
6/2Th. 3
2 điểm dừng
29h 00mORD-HAN
604 ₫
30/1Th. 3
3 điểm dừng
53h 35mORD-HAN
610 ₫
30/1Th. 3
1 điểm dừngJetBlue
23h 25mORD-HAN
639 ₫
15/4Th. 2
2 điểm dừngQatar Airways
36h 39mSTL-HAN
687 ₫
8/1Th. 2
1 điểm dừngEVA Air
28h 45mORD-HAN
731 ₫
8/2Th. 5
1 điểm dừngEVA Air
28h 45mORD-HAN
739 ₫
30/1Th. 3
2 điểm dừngDelta
26h 40mMDW-HAN
880 ₫
23/12Th. 7
2 điểm dừngDelta
40h 10mMDW-HAN
1.267 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

21/4CN
1 điểm dừngTurkish Airlines
30h 45mORD-HAN
3/5Th. 6
1 điểm dừngTurkish Airlines
22h 35mHAN-ORD
825 ₫
21/4CN
1 điểm dừngTurkish Airlines
30h 45mORD-HAN
4/5Th. 7
1 điểm dừngTurkish Airlines
22h 35mHAN-ORD
835 ₫
16/4Th. 3
1 điểm dừngEVA Air
28h 20mORD-HAN
8/5Th. 4
1 điểm dừngEVA Air
20h 55mHAN-ORD
980 ₫
15/4Th. 2
1 điểm dừngEVA Air
28h 20mORD-HAN
30/4Th. 3
1 điểm dừngEVA Air
39h 00mHAN-ORD
1.037 ₫
15/4Th. 2
1 điểm dừng
28h 20mORD-HAN
30/4Th. 3
2 điểm dừng
36h 30mHAN-ORD
1.094 ₫
14/3Th. 5
1 điểm dừng
23h 25mORD-HAN
25/3Th. 2
1 điểm dừng
43h 30mHAN-ORD
1.095 ₫
20/2Th. 3
2 điểm dừngANA
64h 50mORD-HAN
7/5Th. 3
1 điểm dừngANA
27h 20mHAN-ORD
1.097 ₫
20/2Th. 3
2 điểm dừngANA
64h 50mORD-HAN
7/5Th. 3
2 điểm dừngANA
41h 29mHAN-ORD
1.107 ₫
14/3Th. 5
1 điểm dừngQatar Airways
23h 25mORD-HAN
24/3CN
1 điểm dừngQatar Airways
43h 30mHAN-ORD
1.118 ₫
18/3Th. 2
1 điểm dừngQatar Airways
28h 40mORD-HAN
8/4Th. 2
1 điểm dừngQatar Airways
41h 20mHAN-ORD
1.119 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Illinois đến đến Hà Nội

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

11/12Th. 2
nhiều điểm dừngDelta
26h 40mMDW-HAN
18/12Th. 2
nhiều điểm dừngDelta
30h 29mHAN-MDW
2.428 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hà Nội

Điểm đến:

Hà Nội (HAN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hà Nội - Illinois

Hạng cabin: