Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Queensland đến Hồ Chí Minh

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

11/1Th. 5
bay thẳngVietJet Air
8h 25mBNE-SGN
223 ₫
13/3Th. 4
bay thẳngVietJet Air
8h 25mBNE-SGN
224 ₫
29/1Th. 2
2 điểm dừng
34h 00mBNE-SGN
238 ₫
29/1Th. 2
1 điểm dừng
14h 15mBNE-SGN
241 ₫
29/1Th. 2
2 điểm dừng
34h 00mBNE-SGN
249 ₫
13/3Th. 4
1 điểm dừngJetstar
28h 35mBNE-SGN
325 ₫
11/1Th. 5
1 điểm dừngChina Southern
27h 50mBNE-SGN
372 ₫
28/1CN
1 điểm dừngCathay Pacific
20h 55mBNE-SGN
412 ₫
13/3Th. 4
2 điểm dừngCathay Pacific
28h 20mBNE-SGN
415 ₫
11/1Th. 5
2 điểm dừngJetstar
28h 35mBNE-SGN
467 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

9/3Th. 7
bay thẳngVietJet Air
8h 25mBNE-SGN
30/3Th. 7
bay thẳngVietJet Air
8h 15mSGN-BNE
333 ₫
17/5Th. 6
bay thẳngVietJet Air
8h 40mBNE-SGN
7/6Th. 6
bay thẳngVietJet Air
8h 05mSGN-BNE
334 ₫
14/3Th. 5
bay thẳng
8h 25mBNE-SGN
21/3Th. 5
2 điểm dừng
19h 50mSGN-BNE
377 ₫
14/3Th. 5
1 điểm dừng
13h 05mBNE-SGN
21/3Th. 5
bay thẳng
8h 15mSGN-BNE
397 ₫
19/2Th. 2
1 điểm dừngJetstar
28h 35mBNE-SGN
29/2Th. 5
1 điểm dừngJetstar
29h 10mSGN-BNE
522 ₫
27/1Th. 7
1 điểm dừngJetstar
17h 05mBNE-SGN
24/2Th. 7
1 điểm dừngJetstar
21h 35mSGN-BNE
561 ₫
8/5Th. 4
2 điểm dừngChina Eastern
32h 00mBNE-SGN
22/5Th. 4
1 điểm dừngChina Eastern
27h 25mSGN-BNE
581 ₫
14/3Th. 5
2 điểm dừngChina Eastern
31h 50mBNE-SGN
20/3Th. 4
1 điểm dừngChina Eastern
27h 50mSGN-BNE
585 ₫
18/4Th. 5
1 điểm dừngEVA Air
14h 30mBNE-SGN
10/5Th. 6
1 điểm dừngEVA Air
28h 10mSGN-BNE
590 ₫
4/4Th. 5
1 điểm dừngEVA Air
14h 30mBNE-SGN
15/5Th. 4
1 điểm dừngEVA Air
15h 10mSGN-BNE
592 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Queensland đến đến Hồ Chí Minh

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

11/12Th. 2
nhiều điểm dừng
48h 00mCNS-SGN
16/12Th. 7
nhiều điểm dừng
18h 25mSGN-CNS
786 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừng
26h 50mBNE-SGN
26/12Th. 3
nhiều điểm dừng
11h 30mSGN-BNE
832 ₫
11/12Th. 2
nhiều điểm dừng
26h 35mCNS-SGN
16/12Th. 7
nhiều điểm dừng
18h 25mSGN-CNS
873 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngJetstar
16h 30mBNE-SGN
26/12Th. 3
nhiều điểm dừngJetstar
17h 15mSGN-BNE
936 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngChina Eastern
17h 00mBNE-SGN
25/12Th. 2
nhiều điểm dừngChina Eastern
27h 50mSGN-BNE
1.188 ₫
13/12Th. 4
bay thẳngVietJet Air
8h 25mBNE-SGN
13/1Th. 7
bay thẳngVietJet Air
8h 15mSGN-BNE
1.195 ₫
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngChina Southern
15h 00mBNE-SGN
12/1Th. 6
nhiều điểm dừngChina Southern
32h 05mSGN-BNE
1.250 ₫
12/12Th. 3
nhiều điểm dừngChina Eastern
31h 50mBNE-SGN
25/12Th. 2
nhiều điểm dừngChina Eastern
27h 50mSGN-BNE
1.253 ₫
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngChina Southern
46h 15mBNE-SGN
13/1Th. 7
nhiều điểm dừngChina Southern
42h 50mSGN-BNE
1.436 ₫
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngJetstar
28h 35mBNE-SGN
13/1Th. 7
nhiều điểm dừngJetstar
29h 40mSGN-BNE
1.439 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hồ Chí Minh

Điểm đến:

Hồ Chí Minh (SGN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hồ Chí Minh - Queensland

Hạng cabin: