Tìm những chuyến bay giá rẻ từ Sharjah đến Hà Nội

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng lúc để tìm những ưu đãi cho những chuyến bay đến Hà Nội

SHJ — HAN
6 Thg. 7 — 13 Thg. 71
Khứ hồi
1 người lớn
Phổ thông
Từ?
Đến?
Th. 4 6/7
Th. 4 13/7

Khi nào nên đặt vé máy bay từ Sharjah đến Quốc tế Nội Bài

Giá khứ hồi theo ước đoán
Giá trung bình mỗi tháng
Giá vé khi đến gần ngày đi

Những mẹo hay nhất để tìm vé giá rẻ

  • Tính trung bình, chuyến bay khởi hành buổi sáng có giá rẻ hơn 5% so với chuyến bay buổi tối*.
*Giá trị trung bình của những mức giá thấp nhất hiển thị trên kết quả tìm kiếm của KAYAK cho những chuyến bay khởi hành trong 30 ngày tới

Câu hỏi thường gặp khi đặt vé máy bay từ Sharjah đến Hà Nội

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Sharjah đến Hà Nội

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

24/7CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
12.298.716 ₫
24/7CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
30/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
12.368.728 ₫
16/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
26h 15mSHJ-HAN
30/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
12.392.065 ₫
23/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
12.695.449 ₫
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
29/7Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
20h 15mHAN-SHJ
12.812.135 ₫
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
12.882.147 ₫
24/7CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
28/7Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
12.975.496 ₫
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
30/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.022.170 ₫
19/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
26h 15mSHJ-HAN
10/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 15mHAN-SHJ
13.115.519 ₫
19/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
26h 15mSHJ-HAN
10/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 15mHAN-SHJ
13.138.856 ₫
19/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
26h 15mSHJ-HAN
2/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.185.531 ₫
23/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
30/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.278.880 ₫
23/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
28/7Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.395.566 ₫
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
28/7Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.582.264 ₫
24/7CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
29/7Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
17h 40mHAN-SHJ
13.628.938 ₫
27/7Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.745.624 ₫
21/7Th. 5
2 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 30mSHJ-HAN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
13.768.962 ₫
27/7Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
25h 50mSHJ-HAN
19/8Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
13.792.299 ₫
15/7Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
45h 05mSHJ-HAN
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
14.072.345 ₫
23/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
27/7Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
14h 05mHAN-SHJ
14.235.706 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

24/7CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
12.298.716 ₫
24/7CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
30/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
12.368.728 ₫
16/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
26h 15mSHJ-HAN
30/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
12.392.065 ₫
23/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
12.695.449 ₫
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
29/7Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
20h 15mHAN-SHJ
12.812.135 ₫
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
12.882.147 ₫
24/7CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
28/7Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
12.975.496 ₫
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
30/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.022.170 ₫
19/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
26h 15mSHJ-HAN
10/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 15mHAN-SHJ
13.115.519 ₫
19/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
26h 15mSHJ-HAN
10/8Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 15mHAN-SHJ
13.138.856 ₫
19/7Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
26h 15mSHJ-HAN
2/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.185.531 ₫
23/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
30/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.278.880 ₫
23/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
28/7Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.395.566 ₫
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
28/7Th. 5
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.582.264 ₫
24/7CN
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
29/7Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
17h 40mHAN-SHJ
13.628.938 ₫
27/7Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 05mSHJ-HAN
23/8Th. 3
1 điểm dừngNhiều hãng bay
15h 30mHAN-SHJ
13.745.624 ₫
21/7Th. 5
2 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 30mSHJ-HAN
29/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
13.768.962 ₫
27/7Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
25h 50mSHJ-HAN
19/8Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
13.792.299 ₫
15/7Th. 6
2 điểm dừngNhiều hãng bay
45h 05mSHJ-HAN
22/7Th. 6
1 điểm dừngNhiều hãng bay
9h 55mHAN-SHJ
14.072.345 ₫
23/7Th. 7
1 điểm dừngNhiều hãng bay
12h 35mSHJ-HAN
27/7Th. 4
1 điểm dừngNhiều hãng bay
14h 05mHAN-SHJ
14.235.706 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay Sharjah - Hà Nội

Khởi hành:

Sharjah (SHJ)United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)

Điểm đến:

Hà Nội (HAN)Việt Nam

Tìm kiếm điểm đến:

12.555.426 ₫