Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Tennessee đến Hồ Chí Minh

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

27/1Th. 7
3 điểm dừng
51h 50mMEM-SGN
564 ₫
27/1Th. 7
2 điểm dừng
51h 50mMEM-SGN
609 ₫
11/12Th. 2
2 điểm dừng
50h 40mTYS-SGN
877 ₫
11/12Th. 2
3 điểm dừng
58h 29mTYS-SGN
953 ₫
10/12CN
3 điểm dừng
57h 29mTYS-SGN
1.042 ₫
10/12CN
2 điểm dừng
27h 15mTYS-SGN
1.064 ₫
12/12Th. 3
2 điểm dừngDelta
43h 30mTYS-SGN
1.221 ₫
14/12Th. 5
2 điểm dừngAmerican Airlines
53h 41mTYS-SGN
1.582 ₫
15/12Th. 6
2 điểm dừngAmerican Airlines
51h 17mTYS-SGN
1.683 ₫
31/12CN
2 điểm dừngQatar Airways
28h 02mBNA-SGN
3.616 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

18/3Th. 2
2 điểm dừngQatar Airways
38h 29mTYS-SGN
29/4Th. 2
2 điểm dừngQatar Airways
46h 41mSGN-TYS
1.247 ₫
18/3Th. 2
2 điểm dừngQatar Airways
33h 27mMEM-SGN
3/5Th. 6
2 điểm dừngQatar Airways
48h 27mSGN-MEM
1.282 ₫
15/1Th. 2
2 điểm dừngDelta
44h 31mMEM-SGN
12/2Th. 2
2 điểm dừngDelta
46h 20mSGN-MEM
1.313 ₫
20/4Th. 7
2 điểm dừngAmerican Airlines
26h 55mBNA-SGN
3/5Th. 6
2 điểm dừngAmerican Airlines
34h 30mSGN-BNA
1.324 ₫
4/2CN
2 điểm dừngDelta
41h 40mBNA-SGN
2/3Th. 7
2 điểm dừngDelta
36h 31mSGN-BNA
1.340 ₫
16/3Th. 7
2 điểm dừngJapan Airlines
48h 07mTYS-SGN
3/5Th. 6
2 điểm dừngJapan Airlines
32h 56mSGN-TYS
1.340 ₫
18/3Th. 2
2 điểm dừngUnited Airlines
46h 39mTYS-SGN
3/5Th. 6
2 điểm dừngUnited Airlines
31h 15mSGN-TYS
1.356 ₫
20/3Th. 4
2 điểm dừngUnited Airlines
27h 20mBNA-SGN
30/6CN
2 điểm dừngUnited Airlines
31h 15mSGN-BNA
1.359 ₫
17/3CN
2 điểm dừngAmerican Airlines
48h 07mTYS-SGN
1/5Th. 4
2 điểm dừngAmerican Airlines
32h 56mSGN-TYS
1.436 ₫
8/1Th. 2
2 điểm dừngJapan Airlines
34h 38mBNA-SGN
25/1Th. 5
2 điểm dừngJapan Airlines
29h 09mSGN-BNA
1.448 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hồ Chí Minh

Điểm đến:

Hồ Chí Minh (SGN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hồ Chí Minh - Tennessee

Hạng cabin: