Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Chuyến bay thẳng

Đặt vé máy bay giá rẻ từ Bali đến Hà Nội

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay một chiều

14/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
5h 10mDPS-HAN
79 ₫
5/4Th. 6
bay thẳngVietJet Air
5h 15mDPS-HAN
80 ₫
10/12CN
bay thẳngVietJet Air
5h 10mDPS-HAN
81 ₫
10/1Th. 4
1 điểm dừngScoot
14h 30mDPS-HAN
91 ₫
28/1CN
1 điểm dừngScoot
14h 30mDPS-HAN
93 ₫
28/4CN
1 điểm dừngAirAsia
12h 05mDPS-HAN
115 ₫
30/3Th. 7
2 điểm dừng
24h 50mDPS-HAN
120 ₫
3/4Th. 4
1 điểm dừngAirAsia
12h 05mDPS-HAN
121 ₫
6/5Th. 2
1 điểm dừng
9h 00mDPS-HAN
128 ₫
1/1Th. 2
1 điểm dừngMalaysia Airlines
17h 45mDPS-HAN
186 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Những ưu đãi gần đây cho chuyến bay khứ hồi

4/1Th. 5
bay thẳngVietJet Air
5h 10mDPS-HAN
7/1CN
bay thẳngVietJet Air
5h 25mHAN-DPS
187 ₫
29/1Th. 2
bay thẳngVietJet Air
5h 10mDPS-HAN
22/2Th. 5
bay thẳngVietJet Air
5h 25mHAN-DPS
188 ₫
14/1CN
1 điểm dừng
18h 45mDPS-HAN
31/1Th. 4
bay thẳng
5h 25mHAN-DPS
190 ₫
31/1Th. 4
1 điểm dừng
14h 30mDPS-HAN
24/2Th. 7
bay thẳng
5h 25mHAN-DPS
204 ₫
12/12Th. 3
1 điểm dừngMalaysia Airlines
17h 45mDPS-HAN
17/12CN
1 điểm dừngMalaysia Airlines
22h 05mHAN-DPS
296 ₫
31/1Th. 4
1 điểm dừngMalaysia Airlines
17h 45mDPS-HAN
11/2CN
1 điểm dừngMalaysia Airlines
22h 05mHAN-DPS
299 ₫
29/1Th. 2
1 điểm dừngSingapore Airlines
8h 05mDPS-HAN
20/2Th. 3
1 điểm dừngSingapore Airlines
10h 20mHAN-DPS
384 ₫
30/1Th. 3
1 điểm dừngSingapore Airlines
11h 15mDPS-HAN
24/2Th. 7
1 điểm dừngSingapore Airlines
10h 20mHAN-DPS
400 ₫
14/12Th. 5
1 điểm dừngCathay Pacific
19h 00mDPS-HAN
30/12Th. 7
1 điểm dừngCathay Pacific
18h 45mHAN-DPS
447 ₫
14/12Th. 5
1 điểm dừngCathay Pacific
24h 35mDPS-HAN
30/12Th. 7
1 điểm dừngCathay Pacific
18h 45mHAN-DPS
470 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay phút cuối từ từ Bali đến đến Hà Nội

Ưu đãi giờ chót cho các chuyến bay, tàu và xe buýt

7/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
5h 10mDPS-HAN
14/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
5h 25mHAN-DPS
189 ₫
7/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
5h 10mDPS-HAN
11/12Th. 2
bay thẳngVietJet Air
5h 25mHAN-DPS
193 ₫
7/12Th. 5
bay thẳngVietJet Air
5h 10mDPS-HAN
15/12Th. 6
bay thẳngVietJet Air
5h 25mHAN-DPS
194 ₫
7/12Th. 5
bay thẳng
5h 10mDPS-HAN
13/12Th. 4
nhiều điểm dừng
7h 45mHAN-DPS
226 ₫
7/12Th. 5
bay thẳng
5h 10mDPS-HAN
14/12Th. 5
nhiều điểm dừng
9h 40mHAN-DPS
235 ₫
7/12Th. 5
nhiều điểm dừngScoot
16h 25mDPS-HAN
13/12Th. 4
nhiều điểm dừngScoot
7h 45mHAN-DPS
292 ₫
4/12Th. 2
nhiều điểm dừngChina Eastern
12h 50mDPS-HAN
9/12Th. 7
nhiều điểm dừngChina Eastern
21h 10mHAN-DPS
692 ₫
6/12Th. 4
nhiều điểm dừngChina Eastern
12h 25mDPS-HAN
10/12CN
nhiều điểm dừngChina Eastern
21h 10mHAN-DPS
694 ₫
6/12Th. 4
nhiều điểm dừngChina Southern
11h 15mDPS-HAN
14/12Th. 5
nhiều điểm dừngChina Southern
10h 40mHAN-DPS
6.153 ₫
6/12Th. 4
nhiều điểm dừngChina Southern
11h 15mDPS-HAN
15/12Th. 6
nhiều điểm dừngChina Southern
14h 10mHAN-DPS
6.470 ₫

Tìm kiếm theo điểm dừng

Tìm kiếm theo hãng bay

Tìm kiếm theo giá

Chuyến bay đến Hà Nội

Điểm đến:

Hà Nội (HAN)Việt Nam

Ưu đãi vé chiều về:

Hà Nội - Bali

Hạng cabin: